European Consumer Payment Report 2020 Special Edition White Paper

Raport specjalny Intrum przedstawia wpływ pandemii Covid-19 na sytuację finansową polskich konsumentów, zdolność gospodarstw domowych w naszym kraju do zarządzania finansami osobistymi w korona-rzeczywistości.

Wpływ pandemii na dobrobyt finansowy polskich konsumentów był natychmiastowy. Wraz ze wzrostem bezrobocia i spadkiem zarobków, pojawił się również niepokój dotyczący finansów osobistych:

  1. 62% konsumentów biorących udział w naszym badaniu, zadeklarowało, że ich dobrobyt finansowy pogorszył się w porównaniu do sytuacji sprzed 6 miesięcy,
  2. 46% uważa, że taka sytuacja będzie mieć miejsce w nadchodzącym czasie,
  3. tylko 16% liczy na poprawę.

 

Dane, które zostały opublikowane w European Consumer Payment Report (ECPR) w listopadzie 2019 r., pokazywały, że młodsze generacje i gospodarstwa domowe z dziećmi są szczególnie narażone na stres związany z finansami. Kryzys dotyczący Covid-19 dodatkowo pogorszył tę sytuację:

  • z badań przeprowadzonych przez Intrum wynika, że konsumenci z pokolenia Millennialsów w ostatnich tygodniach zwiększyli poziom zadłużenia, a ci, którzy posiadają dzieci, są najbardziej niepewni swojej przyszłości w kontekście finansów.

 

Kryzys wywołany pandemią Covid-19 przyczynił się do pogorszenia się dobrobytu finansowego konsumentów w Polsce, ale jednocześnie zdaniem wielu z nich ma pozytywny wpływ na to, jakie mają obecnie podejście do wydawania pieniędzy:

  1. aż 75% osób deklaruje, że od czasu wybuchu pandemii skupia się tylko na kupowaniu najpotrzebniejszych rzeczy,
  2. co 3 konsument przyznaje, że w obecnej sytuacji wydaje mniej pieniędzy na artykuły codziennego użytku.

 

O raporcie

Raport European Consumer Payment Report 2020. Special Edition White Paper powstał na bazie badania przeprowadzonego przez Grupę Intrum w maju 2020 r. – zebraliśmy dane od 4 800 konsumentów z 24 krajów w Europie, także z Polski. Grupa docelowa badania została wybrana w taki sposób, by zapewnić reprezentatywny odsetek respondentów w naszym kraju, a tym samym adekwatność i ważność zebranych danych.

 

 

Zamów raport


Wskazujemy, iż Administratorem Pan/Pani danych osobowych będzie Intrum Sp. z o.o. w zakresie podanym w formularzu kontaktowym i w celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda mająca uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich podanie jest dobrowolne. Osobie fizycznej przysługują uprawnienia wynikające z art. 12-22 RODO, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO