European Industry White Paper Report 2018

Biała Księga Europejskiego Sektora Płatności 2018 to opracowanie, w którym prezentujemy najnowsze informacje o wpływie nieterminowych płatności na funkcjonowanie europejskich przedsiębiorstw z podziałem na poszczególne branże.

EPR Industry White Paper 2018 jest oparty na badaniu, które zostało przeprowadzone wśród 9,607 firm w 29 krajach, w okresie od lutego do kwietnia 2018.

Dzięki temu opracowaniu uzyskaliśmy cenny wgląd w to, jak opóźnienia w płatnościach i skutki braku płatności wpływają na gospodarki europejskie i poszczególne sektory biznesowe.

Zamów raport


Wskazujemy, iż Administratorem Pan/Pani danych osobowych będzie Intrum Sp. z o.o. w zakresie podanym w formularzu kontaktowym i w celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda mająca uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich podanie jest dobrowolne. Osobie fizycznej przysługują uprawnienia wynikające z art. 12-22 RODO, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO