European Payment Report - Special Edition White Paper

„Biała Księga” analizuje, w jaki sposób pandemia Covid-19 wpłynęła na sytuację blisko 10 000 firm w całej Europie, także w Polsce. Zebrane wnioski pokazują, że wiele biznesów obecnie walczy o przetrwanie. W tej kwestii kluczowe znaczenie ma zachowanie płynności finansowej i zapewnienie stabilnych przepływów środków pieniężnych.

Obostrzenia wprowadzone w Europie związane z pandemią, wywarły presję na przedsiębiorstwach. Powolniejszy wzrost gospodarczy, zahamowanie popytu i łańcuchów dostaw, czyli skutki kryzysu, sprawiły, że firmy stoją teraz przed wyzwaniem utrzymania się na rynku i walczą o zachowanie płynności finansowej.

Skontaktowaliśmy się z 9 980 firmami z 29 krajów w Europie, by sprawdzić, jak pandemia Covid-19 wpłynęła na ich funkcjonowanie i zmieniła zachowania płatnicze.

Najważniejsze wnioski:

  1. Recesja jest jednym z głównych wyzwań dla firm podczas pandemii Covid-19 – 26% przedsiębiorców było tego zdania przed kryzysem. W trakcie rozwoju sytuacji już 44% respondentów uznało, że recesja ma poważny wpływ na ich biznesy.
  2. Branża turystyczno-wypoczynkowa oraz rozrywkowa zostały w największym stopniu dotknięte kryzysem. 4 na 10 respondentów z tych sektorów uważa, że recesja będzie mieć znacząco negatywny wpływ na ich działalności. To największy odsetek spośród wszystkich
    11 analizowanych branż.
  3. Większość przedsiębiorstw uważa, że opóźnione płatności są zagrożeniem dla ich funkcjonowania podczas korona-kryzysu. Firmy z sektora MŚP są szczególnie narażone na niekorzystne warunki płatności.
  4. Połowa europejskich firm chce wprowadzenia inicjatyw i nowego prawa, które pomogłyby korporacjom zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami opóźnionych płatności.

Zamów raport


Wskazujemy, iż Administratorem Pan/Pani danych osobowych będzie Intrum Sp. z o.o. w zakresie podanym w formularzu kontaktowym i w celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda mająca uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich podanie jest dobrowolne. Osobie fizycznej przysługują uprawnienia wynikające z art. 12-22 RODO, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO