1 na 2 Europejczyków marzy o zielonych Świętach

Rosnące zainteresowanie podejściem sustainability wskazuje na to, że wielu Europejczyków zamierza w tym roku wydać mniej na prezenty świąteczne. Jednak blisko 1/5 (18%) twierdzi, że poświęci więcej pieniędzy, niż może sobie pozwolić, by być „eko”.

Ponieważ większość Europy wciąż pozostaje zamknięta z powodu pandemii Covid-19, wiele osób będzie obchodzić Boże Narodzenie inne niż zawsze. Oprócz ograniczeń wynikających z lockdownu, pandemia wywarła większą presję finansową na niektórych konsumentach.

1/3 (35%) twierdzi, że straciła dochody w wyniku kryzysu, a dodatkowe 25% osób pytanych przez Intrum spodziewa się, że znajdzie się w takiej sytuacji. Z drugiej strony, konsumenci, którzy nie zostali dotknięci kryzysem, mają lepszą sytuację wyjściową do tego, by podejmować mądre decyzje finansowe, oszczędzać czy przemyśleć swoje zachowania płatnicze.   

Pandemia Covid-19 jest wyraźnym przypomnieniem o związku istniejącym między zdrowiem ekonomicznym, a tym naszym, ludzkim. Kiedy konsumenci zastanawiają się nad nadchodzącymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu, zrównoważony rozwój wpływa na ich zachowania zakupowe.

Połowa konsumentów ogranicza swoje wydatki, by zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko

1 na 2 respondentów (47%) zadeklarował, że ogranicza swoje wydatki, by żyć w bardziej zrównoważony sposób – to wzrost z 42% odnotowanych w 2019 r. Respondenci z Portugalii i Rumunii wydają się tutaj najbardziej sumienni – 65% osób chce zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko.

Generacja „eko”

Według danych Pew Research Center, Millennialsi i pokolenie Z są bardziej świadomi odpowiedzialności ludzi, jeżeli chodzi o walkę ze zmianami klimatu. Szereg raportów, w tym badania przeprowadzone przez Mintel, sugerują również, że kobiety bardziej niż mężczyźni są zaangażowane w zachowania przyjazne dla środowiska.

Te luki „ekopłciowe” i „ekopokoleniowe” znajdują odzwierciedlenie w naszych ustaleniach: 50% respondentów z pokolenia Millennialsów, pokolenia Z i kobiet ogranicza swoje wydatki ze względu na zrównoważony rozwój. Wśród konsumentów płci męskiej i osób powyżej 65 roku życia odsetek ten spada do 44 proc.

Zrównoważony rozwój wpływa na świąteczne zakupy

Zainteresowanie zrównoważonym rozwojem ma również bezpośredni wpływ na świąteczne zakupy Europejczyków. Prawie połowa osób, które brały udział w ankiecie, twierdzi, że kupuje mniej prezentów bożonarodzeniowych, ponieważ nie podoba im się ilość śmieci produkowanych w związku z nimi, a osoby z pokolenia Z i pokolenia milenijnego (osoby między 18 a 37 rokiem życia) są dwukrotnie bardziej skłonne niż osoby starsze, do wydawania dodatkowych pieniędzy na prezenty przyjazne dla środowiska, które ograniczają ich ślad węglowy.

Obawy związane ze śladem węglowym pozostawianym przez konsumentów są najbardziej odczuwalne w Portugalii (72%), Włoszech (62%) i Rumunii (60%), ale ponad połowa mieszkańców Węgier, Estonii, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii również ogranicza kupowanie świątecznych prezentów w celu zmniejszenia ilości odpadów. Konsumenci z Holandii zajmują najniższe miejsce w rankingu, ale nawet tam, 3 na 10 pytanych twierdzi, że zastanawia się nad tym, jak uniknąć marnotrawstwa podczas świątecznych zakupów.

Z tych ustaleń jasno wynika, że filozofia zrównoważonego rozwoju dotycząca mniejszych zakupów i ograniczania marnotrawstwa ma wpływ na zachowania zakupowe konsumentów. Podkreśla to fakt, że obecnie 47% osób twierdzi, że zainteresowanie zrównoważonym rozwojem zmotywowało ich do ograniczenia wydatków, podczas gdy w badaniu ECPR 2019 r. odsetek ten wynosił 42%.

Młodsze, świadome ekologicznie pokolenie, które jest widoczne w wynikach naszego badania, sugeruje, że liczba ta będzie nadal rosła w nadchodzących latach, ponieważ idea dotycząca zrównoważonej konsumpcji będzie się utrwalać w społeczeństwie.

Widzimy również kolejny efekt przejścia w kierunku „zielonej” konsumpcji. Niektórzy, zwłaszcza młodsi konsumenci, wydają więcej pieniędzy na prezenty, aby kupić podarunki, które są bardziej „eko”. Dotyczy to prawie 3 na 10 osób w wieku od 18 do 21 lat i prawie 1/4 osób w wieku od 22 do 37 lat.

Z naszego raportu wynika również, że 35% konsumentów zgadza się ze stwierdzeniem, że media społecznościowe zwiększyły ich świadomość w kwestii kupowania towarów, które są etyczne i/lub wyprodukowane zgodnie z filozofią sustainability.

Sprzedawcy podążają za tym trendem. Pojawiała się nisza detaliczna, która służy wzmocnieniu proekologicznych zachowań konsumentów. Jednak w związku z tym, że jest to nowy trend, nie jest jeszcze jasne, czy przejście na kupowanie prezentów przyjaznych dla środowiska, spowoduje, że niektórzy konsumenci będą wydawać pieniądze, których nie mają, tylko po to, by być „eko”.

Jeśli wydajesz za dużo, szukaj pomocy

Istnieje wyraźna korelacja między konsumentami zadłużającymi się w celu zakupu prezentów, a firmami detalicznymi, które mają trudności z otrzymaniem zapłaty za dostarczone produkty.

Intrum uważa, że odpowiedzialne wykorzystanie kredytu może prowadzić do zdrowej gospodarki. Pomagamy ludziom uwolnić się od długów, a nasi klienci dzięki naszemu wsparciu otrzymują zapłatę za swoje produkty i usługi.