Intrum prezentuje Annual and Sustainability Report 2018

Raport Roczny za 2018 r. i Raport na temat Zrównoważonego Rozwoju 2018

Raport Roczny

 

Dla Intrum rok 2018 był rokiem pełnym wydarzeń i aktywnym, jeżeli chodzi o rynek kredytów zagrożonych. Na przykład, nasze strategiczne partnerstwo z włoskim Banco Intesa Sanpaolo zostało zakończone w kwietniu, a transakcja została sfinalizowana w listopadzie, zgodnie z planem. Także w minionym roku Intrum otworzyło się na nowe rynki i rozpoczęło działalność w Brazylii.

Rozwijaliśmy naszą podstawową działalność, czyli zarządzanie wierzytelnościami ze szczególnym uwzględnieniem opóźnionych płatności i prowadzeniem procesów windykacyjnych, zwiększając efektywność i utrzymując dobrą marżę na linii usług (27 proc.). Kontynuowaliśmy integrację Intrum Justitia i Lindorff, a większość zaplanowanych działań w tym obszarze została zakończona przed końcem 2018 r. Po odnotowaniu dobrych wyników za 2018 r., dalej skupiamy się na kolejnych wzrostach i poprawie efektywności, co niezmiennie, obok postawnia na proces digitalizacji, pozostaje częścią naszej strategii.

Spodziewamy się, że wdrożenie kolejnych planów wynikających z naszej strategii w nadchodzącym roku zapewni nam dalszy stabilny rozwój. Zamierzamy również stosować bardziej selektywne podejście co do prowadzonych inwestycji.

 

Przychody według obszaru działalności

  • Zarządzanie wierzytelnościami, ze szczególnym uwzględnieniem procesu odzyskiwania należności – opóźnione płatności:

             60% (2017, 62%)

  • Zakup portfela przeterminowanych należności

             40% (2017, 38%)

Nasze cele finansowe na rok 2020 pozostają niezmienne:

  • Zysk na akcję:

            Cel 35 SEK/akcja

  • Zwrot z zakupionych wierzytelności

             Wynik docelowy 13%

  • Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do zysku operacyjnego przed amortyzacją

             Cel 2.5 do 3.5

 

Raport na temat Zrównoważonego Rozwoju

 

Po raz pierwszy Raport na temat Zrównoważonego Rozwoju Intrum został ujęty w Raporcie Rocznym. Nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju wynikają wprost z naszej misji: wyznaczanie drogi do zdrowej gospodarce. Tylko w takim środowisku firmy efektywnie prosperują i mogą się rozwijać, a jednostki mają wystarczającą wiedzę, by móc podejmować świadome decyzje i panować nad swoimi finansami. To z kolei przynosi korzyści całemu społeczeństwu.

Trzy obszary zrównoważonego rozwoju, które napędzają naszą pracę

Opierając się na wynikach rozmów, które przeprowadziliśmy z wieloma naszymi kluczowymi interesariuszami, zidentyfikowaliśmy trzy główne obszary, które napędzają i umacniają nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Powinniśmy:

  • Umożliwiać przepływ zrównoważonych płatności
  • Być zaufanym i szanowanym uczestnikiem rynku
  • Rozwijać się dzięki różnorodności

Obszary te stanowią podstawę naszej pracy na rzecz tworzenia wartości, które ściśle są związane z naszą tożsamością, i który kierujemy się w codziennych działaniach.

Wspomniane trzy główne obszary opierają się na 10 zasadach zawartych w United Nations Global Compact (inicjatywa ONZ), których Intrum jest sygnatariuszem od 2016 r. Każdy obszar, na którym się skupiamy jest również powiązany z wybranymi celami widniejącymi w Sustainable Development Goals (SDG’s) w ramach Agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych 2030, w którą możemy wnieść istotny wkład.

 

Raporty w angielskiej wersji językowej można pobrać poniżej.