3 kroki do zrównoważonej gospodarki

3 kroki do zrównoważonej gospodarki

W raporcie Annual and Sustainability Report 2018 Grupa Intrum opisała wytyczne do osiągnięcia stanu zdrowej i zrównoważonej gospodarki. We wspomnianym raporcie, który został opublikowany w kwietniu, przedstawiliśmy 3 obszary, które we wspomnianym kontekście są dla nas najbardziej istotne.

  1. Umożliwienie zrównoważonych płatności.
  2. Być szanowanym uczestnikiem rynku, który budzi zaufanie.
  3. Rozwój poprzez tworzenie nowej jakości (poszanowanie różnic).

 

Te trzy punkty zostały zidentyfikowane na podstawie rozmów z naszymi kluczowymi Klientami, udziałowcami, interesariuszami, partnerami biznesowymi, przedstawicielami władz i innymi podmiotami. Obejmują one zasady zawarte w United Nations Global Compact, dokumencie, którego zostaliśmy sygnatariuszem w 2016 r. Każdy obszar, na którym się skupiamy, jest również zgodny z wybranymi zapisami Sustainable Development Goals (SDGs), istniejącymi w ramach United Nations Agenda 2030.

 

Umożliwienie dokonywania i przepływu zrównoważonych płatności

Dla Intrum zrównoważony rozwój oznacza przede wszystkim zdrową gospodarkę. Przyczyniamy się do wzrostu stabilności ekonomicznej przez pomaganie firmom w tym, by otrzymywały czas zapłatę za oferowane usługi i produkty oraz poprzez wsparcie osób zadłużonych w wyjściu z kłopotów finansowych.

„Zdrowa gospodarka to zrównoważona gospodarka; obejmuje całe społeczeństwo. Alternatywna wizja niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji, dla ekonomi, dla nas wszystkich” – uważa Vanessa Söderberg, Sustainability Manager w Intrum.

„Firmy, które nie otrzymują należnych im płatności na czas, nie tylko narażone są na utratę dochodów i płynności finansowej. Nie mogą również pozwolić sobie na zatrudnianie nowych pracowników, nie mają szansy na rozwój”.

Jeżeli chodzi nie o firmy, ale o jednostki, społeczne i ekonomiczne konsekwencje życia z przeterminowanymi długami, które narastają, także nie mogą zostać przeoczone. Intrum ma wieloletnie doświadczenie w pomaganiu ludziom w wyjściu z długów. Podchodzimy z szacunkiem do każdej osoby, która znalazła się w takiej sytuacji. Dzielimy się naszą wiedzą na temat finansów osobistych i podpowiadamy osobom zadłużonym, jak mogą sobie poradzić z ciążącymi nad nimi zobowiązaniami.

Aktywnie współpracujemy ze szkołami, by uczyć następne pokolenia o zrównoważonych finansach, wykorzystując do tego interaktywną aplikację Spendido. Program został pilotażowo uruchomiony w szwedzkich szkołach i pierwsze wyniki są obiecujące; naszym celem jest, by Spendido w przyszłości funkcjonowało w innych krajach. Działania w tym kierunku są zgodne z tym zawartym w UN SDG 4 Jakość edukacji.

 

Być szanowanym uczestnikiem rynku, który budzi zaufanie

Być szanowanym podmiotem, który budzi zaufanie otoczenia biznesowego i rynku oraz społeczeństwa, jest dla nas priorytetem, szczególnie w kontekście zarządzania wierzytelnościami.

„Wiele osób ma sceptyczne spojrzenie na tę branżę, które nie ma nic wspólnego z tym, jak działa Intrum. Empatia i etyka są dla nas drogowskazami pokazującymi, jak mamy postępować z naszymi Klientami. Staramy się zmienić to, jak ludzie postrzegają sektor,
w którym funkcjonujemy” – mówi Vanessa Söderberg.

Wprowadzenie tej zmiany zaczyna się od wrażenia, jakie robimy podczas kontaktów z naszymi Klientami oraz ich klientami: zaufanie jest najważniejsze w każdej interakcji.

Oznacza to również, że przestrzegamy przepisów prawa i regulacji, a także dążymy do odpowiedzialnego korzystania z danych w każdym obszarze, w którym działamy, zapewniając, że przestrzegamy naszych zasad. W praktyce oznacza to brak tolerancji dla korupcji i łapówkarstwa, co jest również zgodne z UN SDG 16 (Pokój i sprawiedliwość).

Analizujemy i raportujemy to, jaki wpływ na klimat ma nasza działalność, w postaci monitoringu emisji gazów cieplarnianych. Od 2018 r., po zakończeniu fuzji z Lindorffem, rozpoczęliśmy pomiar śladów klimatycznych i środowiskowych naszej działalności w zakresach 1, 2 i 3 protokołu Greenhouse Gas Protocol.

 

Rozwój poprzez tworzenie nowej jakości i poszanowanie różnorodności

Trzeci obszar, w którym działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju – rozwój poprzez tworzenie nowej jakości, nawiązuje do UN SDG 8 (Godna praca i wzrost gospodarczy).

W Intrum szanujemy wszystkich naszych pracowników, dajemy im możliwość do tego, by mogli się rozwijać, zapewniając przy tym, że w naszej firmie jest miejsce na różnorodność, różne opinie i doświadczenie. Ta różnorodność odzwierciedla i pozwala nam zrozumieć różne potrzeby naszych Klientów oraz ich klientów. Umożliwiamy pracę w zdrowym i przyjaznym środowisku, które motywuje do działania, co jest dla nas bardzo ważne.

„Dokładamy wszelkich starań, aby zintegrować zasady Global Compact z naszą strategią biznesową, kulturą i codziennymi operacjami. Chcemy realizować naszą działalność zgodnie z wysokimi standardami etycznymi. Działając w 24 krajach Europy, mamy szansę, ale także i obowiązek wyznaczać nowe standardy (także te etyczne w biznesie) i zmienić to, w jaki sposób ludzie postrzegają zarządzanie wierzytelnościami” – wyjaśnia Vanessa Söderberg.