Monitoring płatności

Bezpieczeństwo Twojej firmy zależy od stabilności finansowej Twoich Klientów.

Monitoring płatności

Monitoring płatności pomaga naszym Klientom unikać problemów zanim jeszcze one powstaną.

Nasze działania sprowadzają się do przypominania o nadchodzącym lub mijającym terminie płatności. Wpływa to mobilizująco na płatników i zmniejsza ryzyko występowania przeterminowanych należności. Dodatkowo, jako wartość dodana, usługa ta pozwala weryfikować poprawność danych teleadresowych płatników.

  • Doświadczenie w analizie wzorców i zachowań płatniczych
  • Techniki monitorowania płatności, które zmniejszają ryzyko dla firmy z tytułu zalegających ze spłatą klientów

 

Skontaktuj się z namiWskazujemy, iż Administratorem Pan/Pani danych osobowych będzie Intrum Sp. z o.o. w zakresie podanym w formularzu kontaktowym i w celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda mająca uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich podanie jest dobrowolne. Osobie fizycznej przysługują uprawnienia wynikające z art. 12-22 RODO, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO