Zwrot zagranicznego podatku VAT

Zwrot podatku od towarów i usług jest usługą polegającą na odzyskaniu podatku, naliczonego przy nabyciu towarów i usług za granicą.

Zwrot zagranicznego podatku VAT

Prawo zwrotu przysługuje firmom oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym w kraju nabycia swojej siedziby i są zarejestrowanymi płatnikami VAT w kraju pochodzenia. W tym zakresie obsługujemy zwroty VAT zapłaconego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jak również z Islandii, Norwegii i Szwajcarii.


Przedmiotem zwrotu, w zależności od wewnętrznych uregulowań prawnych w poszczególnych krajach, są min. podatki naliczone przy zakupie paliwa, usług hotelowych, organizacji targów i wystaw. Ponadto wśród kosztów poniesionych za granicą, zwrotny podatek VAT zawarty jest w rachunkach za: transport publiczny i prywatny, koszty gwarancyjne, najem samochodów, rozmowy telefoniczne, reklamę i promocję, szkolenia, usługi prawne, opłaty drogowe, faktury importowe.

  • Załatwiamy wszystkie formalności związane z refundacją zagranicznego podatku VAT
  • Rocznie odzyskujemy dziesiątki milionów Euro zwrotu VAT dla naszych Klientów

Skontaktuj się z nami


Wysyłając zapytanie, wyrażasz zgodę na:

kontakt telefoniczny w celu prezentacji oferty handlowej na wskazany przeze mnie numer telefonu w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Wskazujemy, iż Administratorem Pan/Pani danych osobowych będzie Intrum Sp. z o.o. w zakresie podanym w formularzu kontaktowym i w celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda mająca uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich podanie jest dobrowolne. Osobie fizycznej przysługują uprawnienia wynikające z art. 12-22 RODO, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO