Zwrot zagranicznego podatku VAT

Zwrot podatku od towarów i usług jest usługą polegającą na odzyskaniu podatku, naliczonego przy nabyciu towarów i usług za granicą.

Zwrot zagranicznego podatku VAT

Prawo zwrotu przysługuje firmom oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym w kraju nabycia swojej siedziby i są zarejestrowanymi płatnikami VAT w kraju pochodzenia. W tym zakresie obsługujemy zwroty VAT zapłaconego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jak również z Islandii, Norwegii i Szwajcarii.


Przedmiotem zwrotu, w zależności od wewnętrznych uregulowań prawnych w poszczególnych krajach, są min. podatki naliczone przy zakupie paliwa, usług hotelowych, organizacji targów i wystaw. Ponadto wśród kosztów poniesionych za granicą, zwrotny podatek VAT zawarty jest w rachunkach za: transport publiczny i prywatny, koszty gwarancyjne, najem samochodów, rozmowy telefoniczne, reklamę i promocję, szkolenia, usługi prawne, opłaty drogowe, faktury importowe.

  • Załatwiamy wszystkie formalności związane z refundacją zagranicznego podatku VAT
  • Rocznie odzyskujemy dziesiątki milionów Euro zwrotu VAT dla naszych Klientów

Skontaktuj się z nami

Administratorem Twoich danych osobowych jest Intrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w odpowiedzi na uzupełniony formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami jego strony internetowej, którzy skorzystali z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z Tobą przez Intrum. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.