Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli chcesz złożyć wniosek dotyczący realizacji któregokolwiek z Twoich praw dotyczących ochrony danych osobowych, możesz to zrobić korzystając z poniższego formularza.

W celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa Twoich danych w pierwszej kolejności musimy zweryfikować Twoją tożsamość. W przypadku, gdy działasz w imieniu innej osoby fizycznej, przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych dotyczących tej osoby, również musimy zweryfikować Twoją tożsamość. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy nie będziemy w stanie ustalić Twojej tożsamości i tym samym skutecznie chronić praw i wolności osoby, której dane dotyczą, Intrum nie będzie mogło spełnić Twojego żądania.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca. Zdarza się, że otrzymujemy dużą liczbę wniosków lub są one szczególnie skomplikowane i wówczas termin ich realizacji może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku poinformujemy Cię o nowym terminie rozpatrzenia Twojego wniosku. W zależności od treści udzielonej odpowiedzi, możesz otrzymać od nas e-mail lub list. Ponadto, odpowiedź na wniosek możemy przekazać Ci - po zweryfikowaniu Twojej tożsamości - w naszej siedzibie.


Adminstrator Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Intrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa. Twoje dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszonego przez Ciebie żądania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do spełnienia obowiązku związanego z realizacją przysługujących Ci praw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania przez Ciebie z przysługujących Ci uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.