Brak przestrzegania wytycznych ZDP

Skontaktuj się z Komisją Etyki ZPF

Mam wątpliwości co do przestrzegania przez Intrum wytycznych widniejących w ZDP

Co powinienem zrobić?

Intrum zapewnia osobom zadłużonym ochronę ich wszelkich praw, w tym także tych służących do odpierania zarzutów wobec wierzycieli oraz zbywców wierzytelności, w granicach określonych w przepisach art. 513 Kodeksu Cywilnego oraz innymi przepisami prawa. W trakcie pierwszego kontaktu z osobą zadłużoną, zawsze informujemy o aktualnej wartości i źródle pochodzenia wierzytelności.

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w  Polsce, w  swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każda osoba zadłużona, klient, kontrahent oraz partner biznesowy, itp., ma także możliwość wniesienia skargi do Rzecznika/Komisji Etyki ZPF na działania Intrum, co do których, może być podejrzenie, że są niezgodne z obowiązującymi, stosownymi przepisami prawa i naruszają zapisy zawarte w ZDP, kontaktując się z ZPF:

 • w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
 • w formie wiadomości e-mail, na adres etyka@zpf.pl.
   

Zgodnie z § 9 Regulaminu Komisji Etyki i Rzecznika Etyki, wniosek o wszczęcie ewentualnego postępowania (skarga) przeciwko Intrum powinien zawierać:

 • określenie wnioskodawcy,
 • zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk przez Intrum,
 • wskazanie osób, które zdaniem wnioskodawcy po stronie Intrum dopuściły się naruszenia Zasad Dobrych Praktyk,
 • kopię całej posiadanej przez wnioskodawcę korespondencji i dokumentacji sprawy, oraz dodatkowo: należy przesłać podpisane upoważnienie (wzór znajduje się TUTAJ) do pozyskania i przetwarzania danych osobowych,
 • oraz zgodę na wystąpienie Rzecznika/Komisji Etyki do Intrum – członka ZPF o informacje i dokumenty dotyczące okoliczności opisanych w skardze.
   

*Powyższe informacje i ustalenia zostały przygotowane na podstawie oficjalnych informacji pochodzących ze strony www.zpf.pl.

Więcej informacji o Komisji Etyki ZPF