Kim jesteśmy i co robimy

Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty od Intrum lub skontaktowaliśmy się z Tobą telefonicznie, prawdopodobnie masz niespłacone zobowiązania. Powodów takiej sytuacji może być kilka: brak środków, by zapłacić w terminie lub po prostu przeoczenie terminu, który widnieje na fakturze. Rozumiemy to, jednak pamiętajmy, że podpisując umowę obligujemy się zapłacić za produkt lub usługę. Jesteśmy po to, by pomóc w wypełnieniu tego zobowiązania.

W Intrum, codziennie kontaktujemy się z tysiącami klientów: za pomocą telefonu, listów, e-maili, czatów internetowych i social media.

Nasi Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, by poprzez otwartą komunikację i szacunek do rozmówcy pomóc mu znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron. Nasze zadanie to jednak nie tylko odzyskanie zaległych należności, ale również wskazanie rozmówcy, jak zarządzać swoimi wydatkami tak, by kolejny raz nie znaleźć się w takiej sytuacji.

Pracujemy dla firm (dużych i małych), organizacji i rządów, aby pomóc im odzyskać zaległe należności.

Mamy świadomość, że gdy firmy otrzymują płatności na czas, są w stanie rozwijać się, inwestować i zatrudniać ludzi. Jest to ważne nie tylko w kontekście społecznym, ale również z punktu widzenia jednostek.

 

Intrum należy do Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) od 2015 roku. Bierzemy aktywny udział w inicjatywach i wydarzeniach organizowanych przez ZPF. Jak każda firma członkowska, regularnie przechodzimy audyt zgodności z Zasadami Dobrych Praktyk (dokument przygotowywany przez ZPF). Wszystkie przeprowadzone dotąd audyty, Intrum przeszło pomyślnie.

O Związku Przedsiębiorstw Finansowych:

ZPF powstała w 1999 roku. Organizacja zrzesza kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym: banki, firmy zarządzające wierzytelnościami, pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, także te zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.

Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. Organizacja reprezentuje interesy podmiotów z tej branży wobec ustawodawców, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, osiągając swoje cele poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i opinii na temat zjawisk istotnych dla harmonijnego rozwoju biznesu. ZPF upowszechnia wiedzę na temat rynku finansowego, współtworząc wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Więcej informacji o ZPF.