Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

Intrum ma obowiązek stosować środki zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, a także zgłaszać organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych, które skutkują ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

onadto, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Intrum jest zobowiązane, bez zbędnej zwłoki, zawiadomić o naruszeniu osobę, której dane dotyczą. Mając na uwadze istotne znaczenie tych obowiązków umożliwiamy informowanie nas o naruszeniach ochrony danych osobowych, za pośrednictwem poniższego formularza.

Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych

Zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych

Pełny adres
- Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje podane w formularzu są prawdziwe.

Administrator Twoich danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Intrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa. Twoje dane będą przetwarzane w celu podjęcia przez nas stosownych działań w związku ze zgłoszonym naruszeniem. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do podjęcia działań w związku ze zgłoszonym naruszeniem ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w niezbędne w celu zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.