Nasze wartości

Nasze wartości

Nasze wartości wyrażają wszystko, w co wierzymy oraz wskazują nam drogę w każdym aspekcie pracy i procesie podejmowania decyzji. Dzięki nim nasi partnerzy biznesowi, ich klienci i inne osoby zawsze wiedzą, czego mogą od nas oczekiwać.

Empathy

Działamy w branży, która koncentruje się na ludziach. Naszym zadaniem jest stworzenie wspólnej wartości dla przedsiębiorstw i społeczeństwa. Nie ma dwóch takich samych spraw. Każda sytuacja, z którą się spotykamy jest niepowtarzalna i sytuuje się w swojej własnej rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Właśnie dlatego staramy się zrozumieć poszczególne osoby i różne perspektywy. Naszych klientów, ich kontrahentów, koleżanki i kolegów z pracy zawsze traktujemy z godnością i szacunkiem. Spojrzenie na zaistniałą sytuację z różnych perspektyw pozwala nam odnaleźć głębsze znaczenie w wykonywanej pracy i wypełniać naszą wspólną misję.

 • Aktywnie słuchamy i staramy się zrozumieć
 • Jesteśmy otwarci i elastyczni
 • Okazujemy cierpliwość i zapewniamy wsparcie

 

Ethics

W naszej branży samo postępowanie zgodnie z przepisami prawa to stanowczo za mało. Jesteśmy wzorem do naśladowania dla innych firm zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Mamy zarówno możliwości, jak i obowiązek wyznaczać nowe standardy i zmieniać sposób, w jaki postrzega się naszą działalność. Jako Intrum stajemy się orędownikami sprawiedliwego traktowania wszystkich kontrahentów. Właśnie dlatego współpracujemy z klientami i partnerami, którzy podzielają nasze wartości. A we wszystkich naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów uczciwości i rzetelności.

 • Nasze priorytety to społeczeństwo i zrównoważony biznes
 • Ponosimy odpowiedzialność za nasze działania
 • Robimy to, co właściwe – żyjemy i kierujemy się naszymi wartościami i Kodeksem postępowania

 

Dedication

Do najmocniejszych stron Intrum należą entuzjazm i zaangażowanie naszych pracowników. Dzięki niestrudzonej pracy nad tym, by każdego dnia osiągać więcej niż wczoraj, dajemy innym to, co w nas najlepsze. Rozwijamy się jako jednostki i zespoły. Kształtujemy w ten sposób przyszłość naszej firmy, dostarczając naszym klientom i ich kontrahentom usługi najwyższej jakości. Świat nieustannie się zmienia, a my niezmiennie jesteśmy w awangardzie innowacji.

 • Dzielimy się wiedzą i najlepszymi praktykami, by przekraczać wewnętrzne ograniczenia
 • Działamy na rzecz własnego rozwoju i jesteśmy za niego odpowiedzialni.
 • Dajemy z siebie więcej, niż oczekują od nas inni, i nigdy się nie poddajemy

 

Solutions

Wiemy, że najważniejszy jest wynik naszych działań i to, co uda nam się osiągnąć we współpracy z naszymi klientami i ich kontrahentami. Właśnie dlatego opracowujemy optymalne rozwiązania i tworzymy scenariusze zdarzeń, w którym nie ma przegranych stron. Myślimy i działamy w nieszablonowy sposób, co pozwala nam przekraczać oczekiwania i przyjąć na siebie rolę lidera innowacji w naszej branży.

 • Koncentrujemy się na rezultatach, a nie na problemach
 • Dostarczamy naszym klientom innowacyjne rozwiązania
 • Kładziemy nacisk na jakość i profesjonalizm