Masz problemy finansowe?

Niektórzy boją się z nami skontaktować, gdy otrzymają od nas list lub telefon. Nie ma powodu do obaw – jesteśmy, aby Ci pomóc.

Im wcześniej się z nami skontaktujesz, tym szybciej uzyskasz wgląd w swoje zadłużenie i tym szybciej będziemy mogli wspólnie rozwiązać Twoje problemy finansowe.

Jeśli nie masz pewności, jak postępować, zalecamy jak najszybszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Następnie jeden z naszych doradców może poprowadzić Cię przez kolejne kroki. Mogą oni również pomóc w ustaleniu przystępnego planu spłaty lub w zorganizowaniu odroczenia płatności.

Intrum: pomagamy uwolnić się od długów.

Pomoc ze strony sektora publicznego

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, istnieje kilka miejsc, do których możesz się zwrócić:

Wszystkie gminy oferują porady finansowe dla swoich mieszkańców. Jeśli masz poważne problemy ze spłatą zadłużenia i nie jesteś w stanie sobie z nimi poradzić, możesz ubiegać się o umorzenie długu przez władze publiczne. Jeśli uzyskasz zgodę na umorzenie zadłużenia, musisz spłacić ustaloną część w określonym czasie - w zamian za umorzenie pozostałego zaległego zobowiązania.