Czym jest plan spłaty?

Istnieje kilka opcji. Możesz uregulować zaległą płatność np. w formie miesięcznych rat, których wysokość ustalisz w zależności od swojej sytuacji finansowej.

Planem spłaty nazywamy rozłożenie Twojego zobowiązania na raty. Polega to na tym, że deklarujesz spłatę zaległych należności i wraz z naszymi doradcami ustalasz wysokość raty, która jest dla Ciebie akceptowalna, biorąc pod uwagę Twoją sytuację finansową.


Możesz sam wyjść z inicjatywą i określić liczbę oraz wysokość rat lub poprosić o pomoc naszych doradców.

Pamiętaj, by regularnie spłacać zobowiązanie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeżeli wiesz, że spóźnisz się z ratą - poinformuj nas o tym jak najszybciej, ponieważ jeżeli nie uzyskamy płatności na czas - anulujemy plan spłaty.