Nasze raporty

Nasze raporty

European Payment Report

Europejski Raport Płatności opisuje wpływ nieterminowych płatności na rozwój i wzrost europejskich przedsiębiorstw. Opierając się na wynikach raportu, zyskujemy lepszy pogląd na to, jak Europejskie przedsiębiorstwa postrzegają zachowania płatnicze w swoich krajach.

Czytaj więcej ›

European Consumer Payment Report

Europejski Raport Płatności Konsumenckich zapewnia wgląd w opinie konsumentów europejskich na temat ich perspektyw gospodarczych, a tym samym stanowi barometr dotyczący ekonomicznej pozycji Europy z punktu widzenia konsumenta.

Czytaj więcej ›

Annual and Sustainability Report

Raport o zrównoważonym rozwoju został sporządzony zgodnie ze szwedzką Ustawą o sprawozdaniach rocznych (ARL) i Standardem GRI w opcji Core. Raport ten stanowi również Komunikat o postępach (Communication of Progress - COP) Grupy Intrum na poziomie aktywności, dla prowadzonego przez ONZ programu Global Compact oraz zawiera informacje o sposobie, w jaki Intrum przyczynia się do realizacji globalnych celów rozwojowych ONZ oraz Agendy 2030.

Czytaj więcej ›

Chętnie opowiemy Ci o naszych usługach

Skontaktuj się z nami