Intrum publikuje ”White Paper 2023: rynek Retail i BNPL"

Intrum publikuje ”White Paper 2023: rynek Retail i BNPL"

Nowa seria materiałów specjalnych Intrum – White Papers – dedykowanych różnym branżom zawiera dogłębne analizy oraz komentarz Intrum na temat wyzwań stojących przed współczesnymi firmami i ich klientami w dzisiejszym środowisku gospodarczym. Uzyskaj wgląd w trzy kluczowe branże, które przeanalizowaliśmy, dzięki przeprowadzeniu autorskich badań wspartych rozważaniom dokonanym przez naszych ekspertów.

Przedstawiamy drugi z serii raportów specjalnych Intrum (white papers) dedykowanych różnym branżom, które zawierają analizy i komentarz Intrum na temat wyzwań stojących przed firmami i ich klientami w dzisiejszym środowisku gospodarczym.

Wysoki poziom inflacji nie tylko wpływa negatywnie na nastroje konsumentów i stan ich finansów, ale wymusza również zmianę, jeżeli chodzi o dotychczasowe zwyczaje zakupowe i konsumowanie dóbr. Szybkie dostosowanie się do tych zmian, przy jednoczesnym dbaniu o to, by być biznesem zorientowanym na zrównoważony rozwój, jest ogromnym wyzwaniem dla firm detalicznych.

W kolejnym raporcie specjalnym White Paper podkreślamy kluczowe tematy, które zdominują branżę retail w Europie w tym roku i przedstawiamy rozwiązania, które mogą wdrożyć firmy, by sprostać tym wyzwaniom:

  • Ograniczanie wydatków przez konsumentów.
  • Konsumenci będący rodzicami, coraz częściej są zmuszani do sięgania po kredyty i pożyczki, by sfinansować zakupy dla swoich dzieci.
  • Wrażliwość konsumentów na kwestie środowiskowe i społeczne – podejście sustainability, które ma odzwierciedlenie w konsumpcji.
  • Coraz częstsze finansowanie zakupów za pomocą rozwiązania BNPL „kup teraz, zapłać później".
Nasze bliskie relacje z branżą detaliczną, e-commerce i firmami oferującymi rozwiązanie Buy Now Pay Later umożliwiły nam obserwację coraz większych problemów finansowych, z jakimi borykają się teraz konsumenci w dobie rosnących kosztów życia.
Manuel Poot, Global Multinational Sales Manager, Intrum

W Intrum doskonale rozumiemy, że stabilny przepływ gotówki, etyczna windykacja i rozsądne zarządzanie wierzytelnościami są kluczem do sukcesu. Wykorzystujemy nasze doświadczenie, aby pomóc klientom i ich klientom przetrwać ekonomiczne „burze", których jesteśmy teraz świadkami.


White Paper 2023: Retail i BNPL