Recepcja Intrum Sp. z o.o.:

Warszawa/Białystok

Recepcja Intrum Sp. z o.o.:

Wrocław

Kontakt dla osób zadłużonych:

Chcemy Ci pomóc

Intrum Sp. z o.o. Katowice

Tylko wierzytelności zabezpieczone hipotecznie

Kancelaria Prawna

Wrocław

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie odzyskania należności od Twoich partnerów biznesowych?

Sprzedaż

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie sprzedaży wierzytelności?

Intrum TFI

Kontakt dla prasy

PR| Agnieszka Jagusiak | Lightscape

Inspektor Ochrony Danych Intrum Sp. z o.o. Paweł Zbrzyzny

ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa

Dane rejestrowe - Intrum Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa; NIP: 521-28-85-709; Kapitał zakładowy: 20.000.000 zł; KRS 0000108357; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy