1 na 2 firmy w Europie porzuciła plany dotyczące rozwoju z powodu inflacji

1 na 2 firmy w Europie porzuciła plany dotyczące rozwoju z powodu inflacji

Jak wynika z raportu Intrum, ”European Payment Report 2023”, więcej niż połowa (53%) przedsiębiorstw w Europie porzuciła cel dotyczący dalszego rozwoju na rzecz cięcia kosztów w odpowiedzi na wzrastającą inflację i stopy procentowe. W Polsce – 58%.

26. edycja badania Intrum zgromadziła odpowiedzi ponad 10 000 firm z 29 krajów w Europie i rzuca światło na skomplikowane wyzwania, z jakimi borykają się europejskie przedsiębiorstwa w obliczu trudnych warunków ekonomicznych.

  • Ponad połowa (51%) przedsiębiorców w Europie postrzega inflację jako przeszkodę rozwoju ich firm. W Polsce jest to 56%.

  • 6 na 10 ankietowanych z Europy twierdzi, że wysoka inflacja (59%) i rosnące stopy procentowe (57%) uderzą w przychody firm i zdolność klientów do płacenia na czas. W Polsce jest to odpowiednio 61% i 58%.

  • Prawie 9 na 10 (85%) pracowników w Europie już zapytało lub zapyta
    pracodawców o podwyżkę ciągu najbliższych 12. miesięcy. Dla Polski ten odsetek wynosi 82%.

Zawirowania gospodarcze hamują rozwój biznesu

Ponieważ 68% firm w Europie i 72% biznesów w Polsce przewiduje, że wysoka inflacja utrzyma się przez co najmniej kolejny rok, wiele z nich odwraca się od planów dotyczących wzrostu, na rzecz strategii cięcia kosztów, aby przetrwać kryzys.

Ponad połowa (56%) firm na starym kontynencie i 57% firm w Polsce staje się bardziej ostrożna w swoich planach dotyczących przyszłych wydatków i zaciągania kolejnych zobowiązań, ponieważ muszą radzić sobie z rosnącymi kosztami kredytów, złożonymi problemami łańcucha dostaw i konkurencyjnym rynkiem pracy.

Największą ostrożność wykazują firmy z sektora energetyki i użyteczności publicznej, przy czym 60% firm w tej branży zaczyna zwracać większą uwagę na koszty, przez co w rezultacie ogranicza wydatki i zaciąganie nowych pożyczek. Sektor ubezpieczeń (50%) wykazał najmniejszą ostrożność, ale w połowie przypadków wynikało to z konieczności podejmowania trudnych decyzji, aby nie wyjść tylko „na zero”.

Jeżeli chodzi o poszczególne kraje, najostrożniejsi są przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii i Austrii, gdzie 3 na 5 firm (63%) wstrzymuje wydatki, a tuż za nimi plasuje się Hiszpania i Niemcy (61%).

Wykres 1: Odsetek europejskich przedsiębiorstw spodziewających się dalszego wzrostu stóp procentowych i ostrożniej podchodzących do swoich planów kredytowych i nowych wydatków:

Źródło: European Payment Report 2023.

Istnieje ryzyko, że w miarę ograniczania wydatków przez przedsiębiorstwa, gospodarka będzie nadal zwalniać. 51% wszystkich firm w Europie uważa, że ​​inflacja ogranicza ich zdolność do rozwoju i wykorzystywania nowych możliwości. W Polsce – 56%.

Wykres 2: Firmy w Europie reagują na inflację:

Źródło: European Payment Report 2023.

Pracownicy oczekują od pracodawców podwyżek, aby poradzić sobie z wyższymi kosztami utrzymania

Podczas gdy firmy dążą do obniżenia kosztów, ich pracownicy również stają w obliczu rosnących wydatków jako konsumenci. Zmusza ich to do żądania wyższych płac, które będą rosnąć zgodnie z inflacją. Ta rzeczywistość przyprawia o ból głowy firmy, które już teraz znajdują się pod presją. 53% firm w całej Europie przyznaje, że martwi się, czy spełnią żądania swoich pracowników dotyczące wyższych płac. W Polsce ten odsetek wynosi 56%.

W całej Europie ponad 7 na 10 (85%) pracowników już zwróciło się lub dopiero poprosi swojego pracodawcę o wyższą niż zwykle podwyżkę płac w tym roku. W Wielkiej Brytanii i Finlandii odsetek ten wynosi 91%, w Polsce 82%.

W przypadkach, w których podwyżka płac nie jest możliwa, istnieje ryzyko, że firmy odnotują wzrost niezadowolenia pracowników z pracy, spadek efektywności i brak zaangażowania pracowników. Finalnym ryzykiem dla firm są odejścia pracowników, co w dłuższej perspektywie może kosztować je więcej z powodu kosztów koniecznej rekrutacji i podnoszenia kwalifikacji nowych pracowników.

Wykres 3: Pracownicy w Europie proszący o podwyżki płac

Źródło: European Payment Report 2023.
Na całym świecie przedsiębiorstwa zmagają się z wysoką inflacją, rosnącymi stopami procentowymi i kosztami utrzymania. To skłoniło ich do nadania priorytetu cięciu kosztów i odwrócenia uwagi od inwestowania we wzrost oraz innowacje. Ma to znaczące, długoterminowe implikacje zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla szeroko rozumianej gospodarki w całej Europie, ponieważ napływ inwestycji jest ograniczony, a innowacyjność staje się dalszym priorytetem. Firmy nie mogą też polegać na przerzuceniu dodatkowych kosztów na klientów, którzy również muszą jakoś radzić sobie w trudnych czasach. Patrząc w przyszłość, firmy nie mogą tracić z uwagi rozwoju, ponieważ pomoże im to w długoterminowej odbudowie i zapewnieniu, że wyjdą z obecnego kryzysu silniejsze
komentuje Anna Zabrodzka-Averianov, Senior Economist w Intrum.

O raporcie European Payment Report 2023

Raport bazuje na badaniu, które zostało przeprowadzone jednocześnie w 29 krajach Europy w okresie od listopada 2022 r. do marca 2023 r. W badaniu wzięło udział łącznie 10 556 firm reprezentujących 15 branż. W Polsce w badaniu uczestniczyło 500 przedsiębiorstw.