Nagrody

Chcemy świadczyć usługi najwyższej jakości.

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i konsumentów, którym pomagamy wyjść z kłopotów finansowych. Zależy nam też, aby być najlepszym pracodawcą. Nie robimy tego dla nagród! Ale docenienie ciężkiej pracy jest zawsze miłe i potrzebne – naszym pracownikom, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach oraz naszym klientom – bo dzięki nagrodom i wyróżnieniom wiedzą, jak znaleźć profesjonalnego partnera w biznesie, jakim jest Intrum.

Certyfikat Etyczny ZPF

Jesteśmy dumni z faktu, że co roku Intrum znajduje się w gronie firm, które pozytywnie przechodzą weryfikację ankiet audytu etycznego, dokonywaną przez Komisję Etyki przy Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Certyfikat Etyczny ZPF jest potwierdzeniem zgodności praktyk Intrum z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. 

 

Dowiedz się więcej.

Inne nagrody z kategorii biznes/windykacja:

Laur Cessio

Konkurs organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Docenia wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności, a także serwisantów wierzytelności – jak dotąd to jedyna taka inicjatywa w naszym kraju. Nagroda zawiera w sobie dwa komponenty: z jednej strony jest katalizatorem znaczenia dobrych praktyk na rynku wierzytelności, z drugiej strony stanowi wyróżnienie indywidualnej relacji i jej przebiegu pomiędzy podmiotami tego rynku. W 2023 r. zajęliśmy  II. miejsce w kategorii LAUR CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności.

Lider Windykacji 2022

Ranking opracowywany przez Gazetę Finansową – najważniejszy tygodnik w Polsce piszący o zagadnieniach związanych z branżą finansową, bankowością i ekonomią. Widnieją w nim firmy działające w branży zarządzania wierzytelnościami, które mimo zmieniających się okoliczności prowadzenia biznesu i zachodzących zmian, potrafią sprostać rosnącym potrzebom klientów oraz partnerów biznesowych. Intrum otrzymało wyróżnienie w 2021 i 2022 roku.


Nagrody z kategorii employer branding:

Najbardziej Pożądany Pracodawca 2021

Ranking organizowany przez firmę Antal. Identyfikuje i nagradza przedsiębiorstwa o najlepszej reputacji wśród pracowników i potencjalnych kandydatów, uwzględniając również opinie ekspertów rynku HR. Nagroda oznacza, że Intrum jest wzorem dla innych firm, jeżeli chodzi o tak kluczowe obszary jak: rozwój pracowniczy, wizerunek marki, proces rekrutacji, atrakcyjność oferty biurowej, elastyczność zatrudnienia czy dbanie o pracowników podczas pandemii Covid-19.

The Best of Wellbeing 2021

Celem plebiscytu organizowanego przez Wellbeing Institute jest docenianie, inspirowanie oraz dzielenie się dobrymi praktykami w organizacjach, które dotyczą dbania o dobrostan pracowników. Wyróżnienie zostało przyznane za pracę włożoną przez Intrum w podnoszenie poziomu wellbeingu ludzi i organizacji poprzez stawianie człowieka w centrum oraz wdrażanie rozwiązań, które pozwalają ludziom dbać o siebie i czuć się szczęśliwymi.

People Innovation – Najlepsze projekty HR w 2021 r.

Prezentacje pomysłów zarówno mniejszych firm, jak i dużych grupy kapitałowych, co pokazuje, że innowacji można dokonywać wszędzie, nie potrzeba do tego dużych nakładów finansowych, liczy się każda zmiana, która pozytywnie wpłynie na kapitał ludzki w organizacji. Wśród 20 najlepszych projektów HR znalazł się projekt Intrum.

Friendly Workplace 2022

Nagroda przyznawana przez redakcję portalu MarkaPracodawcy.pl. Trafia do firm, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników. Nagradzane są marki, które szanują i wspierają model work-life balance, tworzą zdrowe i przyjazne miejsce pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań.

 

Dowiedz się więcej.

Dwie Godziny dla Rodziny, Dwie Godziny dla Człowieka

Intrum od trzech lat znajduje się w czołówce firm w naszym kraju, które rozumieją znaczenie wellbeingu i zachowania work-life balance w życiu pracowników, wiedzą, jak dbać o to, co w życiu najważniejsze, czyli o relacje z bliskimi! Jesteśmy nagradzani za firmową realizację akcji „Dwie Godziny dla Rodziny, Dwie Godziny dla Człowieka”.

 

Dowiedz się więcej.


Nagrody z kategorii CSR, ESG, sustainability

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, edycja 2021

To największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji, która miała premierę wiosną 2022, zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie. W opracowaniu zostały przedstawione praktyki Intrum! W raporcie znalazły się aż 4 działania Intrum z obszaru CSR! 

Index H&M 500 (II. edycja 2022)

Ranking magazynu Home&Market. Tworzą go firmy, które w swoim biznesowym DNA mają wpisaną szeroko pojętą odpowiedzialność społeczną – dbają o klimat, ekologię, dobro człowieka. W edycji 2022 przeanalizowano sytuację w kilku tysiącach firm. Przyjrzano się ich działaniom, temu, jak przybiega proces komunikacji zewnętrznej, weryfikowano aktywność w przestrzeni publicznej. Na podstawie tej analizy wyłoniono listę 500 firm. W 2022 roku wybrano równie 50 najbardziej interesujących projektów CSR, wdrażanych przez firmy z listy INDEXH&M 500 - na liście znalazło się także Intrum: za edukowanie w zakresie zarządzania finansami osobistymi.


Rozpocznij proces, aby zostać naszym klientem

Pomagamy firmom prosperować, dbając o ich klientów