Chronimy Twoje dane

Chcemy, abyś czuł się pewnie, korzystając z naszych rozwiązań i usług.

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Intrum Sp. z o.o. szanuje prywatność wszystkich osób, z jakimi utrzymuje kontakty, niezależnie od tego, czy dane osobowe są przetwarzane przez Intrum na własny użytek (jako administratora danych osobowych), czy w imieniu innych podmiotów. Bardzo istotnym jest dla nas, abyś rozumiał, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu to robimy, na jakiej podstawie i jakie posiadasz prawa z tym związane. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która dostarczy Ci więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Intrum.

Prezentowana Polityka Prywatności ma wyłącznie charakter informacyjny. W szczególności, nie stanowi ona realizacji obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i w jaki sposób kontrolujemy ich przetwarzanie, np. podczas prowadzenia windykacji i zakupu wierzytelności. W przypadku niektórych z naszych usług działamy wyłącznie jako podmiot przetwarzający, przetwarzając Twoje dane osobowe na polecenie i w imieniu naszych klientów, np. gdy świadczymy usługi windykacyjne na zlecenie innych podmiotów. Aby uzyskać informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych w związku z takimi usługami, będziesz proszony o skontaktowanie się bezpośrednio ze stroną umowy (Twoim wierzycielem, będącym administratorem Twoich danych osobowych).

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na różne sposoby i w różnych sytuacjach, w zależności od tego, czy jesteś naszym Klientem, dostawcą, czy ubiegasz się o pracę w naszej firmie. Możemy również przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, w zależności od tego, w jaki sposób zdecydowały się na kontakt z nami. Niezależnie od sytuacji, zobowiązujemy się do niesprzedawania, niekomercjalizowania ani niewykorzystywania Twoich danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Intrum jest firmą międzynarodową, posiadającą jednostki organizacyjne w różnych krajach. Jednostka organizacyjna Intrum, przetwarzająca Twoje dane osobowe, będzie odpowiedzialna za ich ochronę (jako administrator Twoich danych osobowych). Informacje o czynnościach związanych z przetwarzaniem danych znajdziesz na stronie internetowej tej jednostki organizacyjnej, w języku urzędowym danego kraju.

Intrum respektuje Twoją prywatność, niezależnie od tego, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe we własnym zakresie, czy w imieniu innych podmiotów. Bardzo istotnym jest dla nas abyś zrozumiał, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu to robimy i jakie prawa Ci przysługują. Dlatego ponownie zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która dostarczy Ci więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Intrum.

Jeżeli jesteś naszym Klientem - dalsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy w Intrum - dalsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj. 

Jeżeli jesteś pracownikiem Intrum - dalsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.  

Jeżeli jesteś obecnym lub potencjalnym kontrahentem, dostawcą lub utrzymujesz z nami kontakty innego rodzaju, podczas których uzyskujemy dostęp do Twoich danych osobowych - dalsze informacje dotyczące ich przetwarzania przez Intrum znajdziesz tutaj.  

Jeżeli chcesz zawiadomić nas o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych lub przesłać nam prośbę dotyczącą Twoich praw, jako osoby, której dane dotyczą, na tej stronie znajdziesz właściwy link.

Poniżej podajemy dane kontaktowe Administratora i Inspektora Ochrony Danych:

    • Intrum Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Wyderka, iod@intrum.com

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli chcesz przesłać wniosek dotyczący któregokolwiek z Twoich praw do prywatności, możesz tego dokonać drogą elektroniczną tutaj.

Naruszenie ochrony danych

Jeżeli może to spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, Spółka jest również zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym osoby, której dane dotyczą. Aby pomóc nam w wywiązaniu się z tych ważnych zobowiązań, zachęcamy do informowania nas o wszelkich naruszeniach ochrony danych, o których dowiedzieli się Państwo za pośrednictwem niniejszego formularz.

Polityka cookies

Na tej stronie używamy plików cookies

Cookies to niewielkie pliki zawierające litery i cyfry, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika (komputer, urządzenia mobilne itp.), kiedy odwiedza on daną stronę internetową. Używamy plików cookies, aby umożliwiać odwiedzającym korzystanie ze strony i jej funkcji. Bez cookies korzystanie ze strony lub jej konkretnych funkcji jest niemożliwe. Cookies służą nam również do optymalizacji wydajności strony, co pozwala nam zapewniać użytkownikom jak najlepszą obsługę (cookies związane z wydajnością), a także do lepszego poznawania osób odwiedzających naszą stronę, dzięki czemu możemy doskonalić nasz serwis, produkty, usługi i działania marketingowe (cookies analizujące). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamieszczamy pliki cookies związane z wydajnością i analizą danych tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w informacji o plikach cookies, która pojawia się (początkowo) na naszej stronie internetowej. Wiadomość ta może być wyświetlana co jakiś czas również później, np. w przypadku odrzucenia lub usunięcia danego pliku cookie („ustawienia cookies”, więcej poniżej). 

Pliki cookies można zablokować w przeglądarce. Należy przy tym pamiętać, że prawdopodobnie wpłynie to działanie plików cookies niezbędnych do korzystania z naszej strony internetowej. Oznacza to, że w przypadku zablokowania (wszystkich) plików cookies niektóre części serwisu mogą działać nieprawidłowo. Ponadto bez plików cookies nasze możliwości zapewniania jak najlepszej obsługi będą ograniczone. Na przykład, ciągle będzie pojawiać się informacja o plikach cookies, a użytkownik będzie musiał za każdym razem wybierać język. Alternatywną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki w taki sposób, by powiadamiała użytkownika za każdym razem, gdy zapisywane są pliki cookies. 

Wiele użytecznych informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/

Cookies

Niezbędne pliki cookie

Pierwsza grupa

Host: www.intrum.pl
Nazwa: ASP.NET_SessionId  
Opis: Plik cookie platformy ogólnego zastosowania, używany przez strony napisane przy pomocy technologii Microsoft.NET. Zwykle używany do utrzymywania anonimowej sesji użytkownika przez serwer.
Trwałość/przydatność: sesja

Host: www.intrum.pl
Nazwa: __RequestVerificationToken
Opis: Jest to plik cookie zapobiegający fałszerstwom, ustawiony przez aplikacje internetowe zbudowane przy użyciu technologii ASP.NET MVC. Został zaprojektowany w celu powstrzymania nieautoryzowanego publikowania treści na stronie internetowej, znanej jako Cross-Site Request Forgery. Nie zawiera żadnych informacji o użytkowniku i jest niszczony po zamknięciu przeglądarki.
Trwałość/przydatność: sesja

Host: www.intrum.pl
Nazwa: OptanonAlertBoxClosed
Opis: Ten plik cookie jest ustawiany przez strony internetowe korzystające z niektórych wersji rozwiązania dotyczącego zapewniania zgodności z prawem nt. plików cookie od firmy OneTrust. Jest on ustawiany po tym, jak odwiedzający zobaczą informację o pliku cookie, a w niektórych przypadkach tylko wtedy, gdy aktywnie zamkną powiadomienie. Pozwala to stronie internetowej wyświetlać wiadomość tylko raz danemu użytkownikowi. Plik cookie ma roczny okres użytkowania i nie zawiera danych osobowych.
Trwałość/przydatność: rok

Host: www.intrum.pl
Nazwa: OptanonConsent
Opis: Ten plik cookie jest ustawiany przez rozwiązanie dotyczące zgodności plików cookie od firmy OneTrust. Przechowuje informacje o kategoriach plików cookie wykorzystywanych przez witrynę oraz o tym, czy odwiedzający wyrazili lub wycofali zgodę na korzystanie z każdej kategorii. Dzięki temu właściciele witryn mogą zapobiec ustawianiu plików cookie w każdej kategorii
w przeglądarce użytkownika, gdy nie zostanie wyrażona na to zgoda. Plik cookie ma normalny okres użytkowania wynoszący jeden rok, dzięki czemu będą zapamiętane preferencje odwiedzających, którzy powracają na stronę. Nie zawiera informacji umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej witrynę.
Trwałość/przydatność: rok

 

Pliki cookie dotyczące wydajności

Pierwsza grupa

Google (_ga; _gat; _gid)
Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Używamy tych informacji do tworzenia raportów i pomagają nam w ulepszaniu strony internetowej. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie identyfikuje bezpośrednio nikogo, w tym liczbę odwiedzających stronę internetową, z której odwiedzający odwiedzili witrynę i inne strony.

Przeczytaj podsumowanie informacji Google dotyczące prywatności i ochrony danych: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Host: www.intrum.pl
Nazwa: _ga
Opis: Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics, co stanowi istotną aktualizację coraz częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on zawarty w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii, na potrzeby raportów analitycznych witryn. Domyślnie wygasa po 2 latach, chociaż właściciele witryn mogą to dostosować.
Trwałość/przydatność: 2 lata

Host: www.intrum.pl
Nazwa: _gat_UA-118269715-15; _gat_UA-118269715-25
Opis: Jest to wzór typu pliku cookie ustanowiony przez Google Analytics, w którym element wzorca w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny, do której się odnosi. Wygląda na to, że jest odmianą pliku cookie _gat, który służy do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google na stronach o dużym natężeniu ruchu.
Trwałość/przydatność: kilka sekund

Host: www.intrum.pl
Nazwa: _gid
Opis: Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony.
Trwałość/przydatność: dzień

 

Jak mogę zmienić moje ustawienia plików cookie?

Wiele przeglądarek internetowych pozwala na kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, także o tym, jakie pliki cookie zostały ustawione, odwiedź www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Dowiedz się, jak zarządzać plikami cookie w popularnych przeglądarkach:


Aby znaleźć informacje dotyczące innych przeglądarek, odwiedź witrynę programisty przeglądarki.

Kontakt
Intrum AB (publ)
Hesselmans torg 14
SE-105 24 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 (0)8 546 102 00
GDPO@intrum.com

Ostatnia aktualizacja tekstu: 2020-05-26

 

 

Warunki korzystania z serwisu

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, jak również dane wszystkich przedsiębiorstw należących do grupy Intrum, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych związanych z firmą Intrum, jej spółkami zależnymi i partnerami oraz oferowanymi przez te podmioty usługami. Informacje te nie stanowią oferty sprzedaży żadnych papierów wartościowych i nie należy opierać się na nich przy podejmowaniu decyzji dotyczących jakichkolwiek inwestycji.

Informacje w ramach niniejszego serwisu przekazywane są w stanie, w jakim są, bez żadnych gwarancji ani warunków, wyraźnych czy dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji czy warunków dotyczących zbywalności, przydatności do określonego celu czy braku naruszeń. Wszelkie tego rodzaju dorozumiane warunki i gwarancje podlegają wyłączeniu.

Wejście na tę stronę oznacza przyjęcie do wiadomości, że Intrum nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie ani wynikowe szkody spowodowane przez korzystanie z informacji czy materiałów zamieszczonych w tym serwisie ani w żadnej witrynie dostępnej za pośrednictwem zamieszczonych w nim lików, włączając w to, bez ograniczeń, przerwy w działalności, utratę programów lub inne szkody, nawet jeśli wyraźnie poinformowano nas o możliwości wystąpienia takich szkód.

W serwisie może znajdować się lista lub linki do innych stron, które nie podlegają kontroli Intrum.  W związku z tym Intrum nie może udzielić użytkownikom żadnej gwarancji w związku z treścią tych stron, zaś fakt udostępnienia przez Intrum ich zestawienia nie świadczy o naszej aprobacie dla treści żadnej z nich. Intrum zamieszcza linki do tych stron jedynie dla wygody użytkowników.

Dozwolone jest pobieranie i wydruk materiałów pochodzących z tej strony internetowej na potrzeby zapoznania się z nimi i zachowania do późniejszego wglądu. Kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikacja materiałów pochodzących z tej witryny w jakimkolwiek innym celu, w formie elektronicznej czy papierowej, bez wyraźnej zgody Intrum Justitia na piśmie jest ściśle zabronione.

Korzystanie z oprogramowania pochodzącego z sieci nieodzownie obarczone jest ryzykiem. Intrum radzi, by przed pobraniem jakiegokolwiek oprogramowania z internetu użytkownik upewnił się, czy dokładnie rozumie związane z tym zagrożenia.

Powyższe wykluczenia i ograniczenia mają zastosowanie jedynie w zakresie dopuszczanym przez przepisy prawa.

Copyright © 2001-2013 Intrum Justitia AB All rights reserved. Prawa autorskie do materiałów zamieszczonych w tym serwisie należą do firmy Intrum Justitia AB, jej podmiotów zależnych i licencjodawców.

Niektóre stwierdzenia pojawiające się w publikowanych komunikatach prasowych odnoszą się do przyszłości. Stwierdzenia, które nie stanowią faktów historycznych, stanowią oświadczenia dotyczące przyszłości. Ponadto sformułowania takie jak „oczekuje”, „przewiduje”, „uważa”, „planuje”, „wskazuje” i tym podobne służą do sygnalizowania stwierdzeń odnoszących się do przyszłości. Wszelkie tego rodzaju stwierdzenia oparte są na racjonalnych przewidywaniach czynionych przez firmę Intrum Justitia w chwili publikacji. Nie stanowią one jednak gwarancji żadnych przyszłych wyników, ponieważ wiąże się z nimi ryzyko, niepewność i założenia, które mogą okazać się nieprawdziwe i sprawić, że faktyczne wyniki Intrum Justitia będą znacząco różnić się od oczekiwanych wyników czy innych założeń poczynionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Ryzyko, niepewność i założenia, które mogą mieć wpływ na wyniki Intrum Justitia obejmują: możliwość zmniejszenia popytu na produkty i usługi Intrum Justitia na świecie w związku z uwarunkowaniami gospodarczymi czy innymi; zdolność Intrum Justitia do realizacji założonego planu rozwoju, w tym zdolność do osiągania celów związanych z elastycznością finansową na warunkach określonych przez Intrum Justitia; zmiany w ramach branży i rynków usług zarządzania wierzytelnościami, w tym zmiany preferencji klientów w zakresie usług lub produktów; presja konkurencyjna prowadząca do obniżenia cen lub utraty udziału w rynku; ryzyko związane z inwestycjami i działalnością w innych krajach, w tym wynikające z uwarunkowań gospodarczych, wahań kursów walut, uregulowań prawnych i czynników kulturowych; zdolność Intrum Justitia do pomyslnej integracji dotychczasowych i przyszłych przejęć, aliansów i inwestycji; zdolność Intrum Justitia do ochrony swoich technologii i informacji zastrzeżonych; potencjalna utrata najważniejszych aktywów gospodarczych, w tym pojemności centrum danych, lub zakłócenia w przekazie telekomunikacyjnym czy dostawie energii; zmiany w otoczeniu ustawodawczym, księgowym, regulacyjnym i handlowym mające wpływ na zdolność Intrum Justitia do zbierania, zarządzania, gromadzenia i korzystania z danych; zdolność Intrum Justitia do pozyskiwania i zatrzymywania kluczowych pracowników; oraz związane z konkurencją skutki przeliczeń na euro dla cen i strategii rynkowych stosowanych przez Intrum Justitia.

Intrum Justitia nie ma obowiązku aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości w taki sposób, aby odzwierciedlały one przyszłe wydarzenia lub okoliczności.

Cookies

Kiedy użytkownik odwiedza nasz serwis, możemy wysyłać pliki cookies do jego komputera. Cookie to niewielki plik tekstowy lub zestaw danych, który odwiedzana strona internetowa może zamieścić lub zapisać na komputerze wchodzącej na nią osoby. Cookies same w sobie nie zawierają żadnych informacji osobowych umożliwiających identyfikację. Jeśli jednak użytkownik przekaże nam tego rodzaju informacje (np. poprzez rejestrację w serwisie internetowym lub w celu otrzymania od nas hasła), mogą one zostać powiązane z danymi przechowywanymi w pliku cookie. Istnieją dwa rodzaje cookies. Pierwszy z nich to pliki, które zapisywane są na komputerze na dłuższy czas i pozostają na nim po wyłączeniu urządzenia. Takie cookies mogą służyć m.in. do zapamiętywania ustawień użytkownika stosowanych podczas ostatniej wizyty w serwisie. Drugim rodzajem plików cookies są „cookies sesji”. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, cookies sesji są tymczasowo zapisywane w pamięci jego komputera. Cookies sesji nie są przechowywane przez długi czas na komputerze, ponieważ znikają w chwili wyłączenia przeglądarki. Serwis Intrum Justitia nie korzysta z cookies sesji.

Jak unikać plików cookies

W większości przeglądarek internetowych można za pomocą odpowiednich ustawień blokować cookies, usuwać je z dysku twardego komputera lub zażądać, by przeglądarka wyświetlała powiadomienie, że strona korzysta z cookies, przed zapisaniem danego pliku. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki lub ekranie pomocy. Niektóre ze stron naszego serwisu mogą nie działać prawidłowo bez plików cookies.

Dane osobowe umożliwiające identyfikację

Bez wiedzy i zgody użytkownika nie gromadzimy żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację ani nie sprzedajemy i nie udostępniamy tego rodzaju danych. Możemy poprosić o przekazanie danych osobowych, aby zapewnić konkretny produkt, usługę czy informację lub w celu obsługi transakcji. Informacje te mogą przykładowo obejmować imię i nazwisko, tytuł, adres do wysyłki, adres do faktury, adres e-mail, numery telefonów lub faksu. Dane osobowe umożliwiające identyfikację gromadzimy jedynie w celu zapewnienia produktu, usługi, informacji, obsługi transakcji lub w innym celu, w związku z którym je przekazano, np. w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w naszej firmie.