Sprzedaż portfela wierzytelności – wybór właściwego partnera

Przy sprzedaży portfeli nieściągalnych wierzytelności ważne jest, aby wybrać partnera, który zapewni ochronę Twojej reputacji i będzie współpracował z Twoimi klientami w celu rozwiązania ich problemów finansowych.

Sprzedaż portfeli zaległych należności to rozsądny krok, który należy włączyć do cyklu zarządzania wierzytelnościami. Konta te mogą nadal mieć wartość, ale uwolnienie tej wartości wymaga specjalistycznych umiejętności i skupienia, które mogą być obciążeniem dla podstawowej działalności Twojej firmy. Zamiast tego, można zrealizować tę wartość poprzez sprzedaż takich portfeli, zapewniając firmie natychmiastowy zastrzyk gotówki.

 • Podstawowe informacje o naszej usłudze:
  Usługa ta stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami – zamyka proces dla tych wierzytelności, które, z punktu widzenia Klienta, nie zostały spłacone pomimo zastosowania pełnego procesu dochodzenia wierzytelności. Do realizacji transakcji zakupu portfeli wierzytelności masowych firma Intrum, stworzyła strukturę organizacyjną, umożliwiającą dokonywanie cesji wierzytelności w ramach umowy sprzedaży wierzytelności z funduszem sekurytyzacyjnym. Proces sprzedaży wierzytelności może zostać zamknięty już w 14 dni. Czas procesu sprzedaży wierzytelności uzależniony jest w szczególności od wielkości oferowanych portfeli (liczby wierzytelności oraz wartości portfela), złożoności prac informatycznych, mających na celu wygenerowanie odpowiednich danych oraz zagadnień prawnych związanych z procesem decyzyjnym
 • Bogate doświadczenie w inwestycjach portfelowych
  Intrum jest ekspertem w zakresie zakupu wierzytelności wszystkich rozmiarów na rynkach w całej Europie. Skupujemy duże niezabezpieczone wierzytelności bankowe i finansowe, jak również kredyty zabezpieczone na nieruchomościach, zadłużenie z tytułu usług komunalnych i telekomunikacyjnych oraz rachunki branży e-commerce, ale możemy również pomóc małym firmom i tym, które mają mniejsze wolumeny kredytów zagrożonych.
  Oprócz jednorazowych zakupów, angażujemy się w transakcje typu forward flow, kupując od naszych klientów rachunki na poszczególnych etapach cyklu życia wierzytelności. Nasz zespół będzie współpracował z Twoją firmą w celu ustalenia transakcji odpowiadającej Twoim potrzebom.
 • Ogólnoeuropejski zasięg działania
  Obecność Intrum w 24 krajach w Europie i nasza rozbudowana sieć partnerska oznaczają, że mamy skalę, możliwości i odpowiednią elastyczność, aby kupować wierzytelności niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Nasze wielojęzyczne zespoły mogą obsługiwać portfele, które obejmują wiele jurysdykcji.
 • Doświadczenie klienta jakości premium 
  Sprzedaż wierzytelności może być problemem, jeśli chodzi o doświadczenie klienta. W Intrum, szczycimy się naszym etycznym podejściem do windykacji. Wiemy, jak nawiązać kontakt z osobami zadłużonymi i pracować z nimi z empatią, aby zrozumieć ich sytuację finansową i ustalić zrównoważone plany płatności.
 • Ochrona reputacji
  Klienci, którzy teraz mają problemy finansowe, w przyszłości mogą nadal być cennymi klientami. Oferując pozytywne doświadczenia w trudnych czasach, nie tylko zabezpieczamy Twoją reputację, ale także ją wzmacniamy. Nasze specjalistyczne zespoły ds. windykacji są przeszkolone w radzeniu sobie z wszelkimi okolicznościami,
  a w przypadku klientów znajdujących się w trudnej sytuacji, stosują specjalne procedury.
 • Potwierdzony sukces
  Zaufanie naszych klientów jest budowane na podstawie naszych osiągnięć. Życzliwe i uczciwe traktowanie klientów jest integralnym aspektem naszej działalności, co skutkuje niskim wskaźnikiem przerwania planów spłaty i wysokimi ocenami zadowolenia klientów końcowych. 
 • Skuteczne działania
  W ciągu ostatnich czterech lat nasz wskaźnik dokładności w przewidywaniu spłat przekraczał 99%, a ponadto posiadamy rozwinięte zdolności analityczne. Nasza dynamiczna strategia dotycząca wierzytelności pokazuje wyraźny związek między podejmowaną aktywnością a ściągalnością należności.

Kryteriami warunkującymi wysokość proponowanej przez nas ceny zakupu są m. in.:

 1. jakość i zakres danych przesłanych do wyceny,
 2. możliwość przeprowadzenia due diligence (badanie jakości dokumentacji) oraz wielkość próbki dla badania,
 3. wielkość portfela – liczba dłużników,
 4. jednorodność portfela – zadłużenia wynikające z tych samych lub podobnych umów,
 5. brak spraw o wartości znacznie odbiegających od średniej wartości sprawy w portfelu,
 6. średni wiek portfela (sprawy bieżące, jak i 10-letnie),
 7. typ dłużników (osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą),
 8. rodzaj zadłużenia (kredyt bankowy, usługi telekomunikacyjne itd.),
 9. jakość dokumentacji i dostępność (umowy, faktury, poręczenia, zabezpieczenia).

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak Intrum może pomóc Twojej firmie usprawnić procesy windykacyjne.