Intrum publikuje European Payment Report 2023

Intrum publikuje European Payment Report 2023

Raport European Payment Report jak co roku analizuje wpływ opóźnionych płatności na kondycję finansową europejskich biznesów. Aby sprawdzić tę kwestię, przebadaliśmy ponad 10 566 firm reprezentujących 15 branż w 29 krajach w Europie.

Kluczowe wnioski 2023 - Polska:

Inflacja spowodowała wzrost problemu opóźnionych płatności

 • 6 na 10 ankietowanych przyznaje się, że spodziewa się, iż rosnąca inflacja (61%) i stopy procentowe (58%) będą miały wpływ na to, czy ich klienci będą płacić na czas i w całości w ciągu najbliższych 12. miesięcy.
 • 42% respondentów przewiduje, że minie co najmniej rok, zanim inflacja ustabilizuje się na poziomie dwóch procent lub niższym.
 • 62% firm spodziewa się wzrostu opóźnień w płatnościach w ciągu najbliższych 12. miesięcy, ponieważ ich klienci z trudem wywiązują się ze swoich zobowiązań w dzisiejszym środowisku gospodarczym.
 • Opóźnienia w płatnościach to problem, który przenosi się na cały łańcuch dostaw – aż 8 na 10 (82%) ankietowanych twierdzi, że w ciągu ostatnich 12. miesięcy poproszono ich firmy o zaakceptowanie dłuższych terminów płatności niż te, które są dla nich komfortowe.
 • W tegorocznym badaniu zauważalny jest wzrost przedsiębiorstw, które twierdzą, że płacą swoim dostawcom później niż zaakceptowaliby to od własnych klientów – jeżeli chodzi o Polskę, to wzrósł on nieznacznie do 39% z 37% odnotowanych w 2022 r. Ponad połowa (56%) ankietowanych w naszym kraju twierdzi, że chciałaby płacić swoim dostawcom szybciej, ale nie jest to obecnie wykonalne dla ich firm.

Konsekwencje opóźnień w płatnościach

 • Biznesy w Europie poświęcają średnio 10,4 godz. tygodniowo na odzyskiwanie zaległych płatności, co odpowiada 74 dniom w ciągu całego roku. W Polsce firmy przeznaczają na te działania średnio aż 82 dni w roku!
 • 8 na 10 pytanych (79%) przyznaje, że opóźnione płatności stanowią problem dla ich biznesów.
 • Opóźnienia w płatnościach mają największy, negatywny wpływ na rozwój firmy – ponad 1/3 (34%) przedsiębiorstw w Polsce uważa, że jest to dla nich problem. Twierdzą, że gdyby otrzymywały płatności szybciej, mogłyby szybciej płacić swoim dostawcom, rozszerzać zakres oferowanych produktów i usług oraz poprawić zrównoważony rozwój.

Działa na rzecz zadbania o płynność finansową „wygrywają” z planami firm dotyczącymi dalszego rozwoju

 • Chociaż rozwój działalności w 2023 r. jest ważny dla 54% firm w naszym kraju, to znacznie większy odsetek twierdzi, że poprawa płynności finansowej (78%) oraz cięcie kosztów i poprawa efektywności finansowej (74%) są głównymi priorytetami w dzisiejszym krajobrazie gospodarczym.
 • 58% przedsiębiorców twierdzi, że w odpowiedzi na rosnącą inflację i stopy procentowe przesunęli swoje priorytety z dbania o dalszy wzrost, na zadbanie o większą efektywność kosztową.
 • 4 na 10 biznesów (42%) chce sięgnąć po zewnętrzne finansowanie (np. zaciągnąć kredyt) w większym wymiarze niż to miało miejsce dotychczas, by zachować konkurencyjność.
 • Spośród 73% firm, które stwierdziły, że podejmują kroki w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego i poprawy sytuacji w zakresie opóźnień w płatnościach, zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem jest skupienie się na wczesnych zaległościach (74% ankietowanych).
 • 43% firm twierdzi, że pilnie potrzebuje unowocześnienia swoich platform technologicznych, aby efektywniej zarządzać wierzytelnościami, ale niechętnie inwestuje w dzisiejszym niepewnym środowisku biznesowym.

Polskie firmy zainteresowane zrównoważonym rozwojem

 • W ciągu ostatniego roku 66% przedsiębiorstw w Polsce znacznie przyspieszyło swoje działania na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju, pomimo trudnych warunków gospodarczych.
 • 51% firm uważa, że szybko stracą klientów, jeśli nie będą postrzegane jako podmioty poważnie traktujące odpowiedzialność za środowisko.
 • 63% respondentów twierdzi, że ich firmy zmniejszają zużycie prądu, aby poradzić sobie z kosztami rosnących cen energii, oraz planują utrzymać je na niskim poziomie w przyszłości ze względu na ochronę środowiska.
 • Ponad połowa ankietowanych (53%) deklaruje, że ich firmy znacznie przyspieszyły działania mające na celu poprawę wyników w zakresie ochrony środowiska w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co wynika z zapotrzebowania klientów i ryzyka klimatycznego.
 • 51% firm w Polsce twierdzi, że są coraz bardziej świadome wpływu swojej działalności na społeczeństwo.
Przedsiębiorstwa na całym kontynencie zostały zmuszone do działania, by sprostać pojawiającym się wyzwaniom. Wysoka inflacja, rosnące koszty (i trudny rynek pracy) spowodowały, że dbanie o rozwój i innowacyjność odeszło na dalszy plan w przypadku wielu firm, które starają się patrzeć w przyszłość
komentuje Andrés Rubio, Preszes & CEO Intrum.

European Payment Report 2023