Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli chcesz złożyć wniosek dotyczący realizacji któregokolwiek z Twoich praw dotyczących ochrony danych osobowych, możesz to zrobić korzystając z poniższego formularza.

W celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa Twoich danych w pierwszej kolejności musimy zweryfikować Twoją tożsamość. W przypadku, gdy działasz w imieniu innej osoby fizycznej, przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych dotyczących tej osoby, również musimy zweryfikować Twoją tożsamość. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy nie będziemy w stanie ustalić Twojej tożsamości i tym samym skutecznie chronić praw i wolności osoby, której dane dotyczą, Intrum nie będzie mogło spełnić Twojego żądania.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca. Zdarza się, że otrzymujemy dużą liczbę wniosków lub są one szczególnie skomplikowane i wówczas termin ich realizacji może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku poinformujemy Cię o nowym terminie rozpatrzenia Twojego wniosku. W zależności od treści udzielonej odpowiedzi, możesz otrzymać od nas e-mail lub list. Ponadto, odpowiedź na wniosek możemy przekazać Ci - po zweryfikowaniu Twojej tożsamości - w naszej siedzibie.