European Payment Report 2023

European Payment Report jak co roku analizuje wpływ opóźnionych płatności na kondycję finansową europejskich biznesów. Aby sprawdzić tę kwestię, przebadaliśmy ponad 11 000 firm w 29 krajach w Europie.

Inflacja spowodowała wzrost problemu opóźnionych płatności

6 na 10 ankietowanych przyznaje się, że spodziewa się, iż rosnąca inflacja (61%) i stopy procentowe (58%) będą miały wpływ na to, czy ich klienci będą płacić na czas i w całości w ciągu najbliższych 12. miesięcy. 62% firm spodziewa się wzrostu opóźnień w płatnościach w ciągu najbliższych 12. miesięcy, ponieważ ich klienci z trudem wywiązują się ze swoich zobowiązań w dzisiejszym środowisku gospodarczym.


Opóźnienia w płatnościach

To problem, który przenosi się na cały łańcuch dostaw – aż 8 na 10 (82%) ankietowanych twierdzi, że w ciągu ostatnich 12. miesięcy poproszono ich firmy o zaakceptowanie dłuższych terminów płatności niż te, które są dla nich komfortowe. W tegorocznym badaniu zauważalny jest wzrost przedsiębiorstw, które twierdzą, że płacą swoim dostawcom później niż zaakceptowaliby to od własnych klientów.

Konsekwencje opóźnień w płatnościach

Biznesy w Europie poświęcają średnio 74 dni w roku na odzyskiwanie zaległych płatności. W Polsce - aż 82 dni w roku! Opóźnione płatności stanowią problem dla 79% znkietowanych. Opóźnienia mają największy, negatywny wpływ na rozwój firmy. Przesiębiorcy twierdzą, że gdyby otrzymywali płatności szybciej, mogłyby szybciej płacić swoim dostawcom, rozszerzać zakres oferowanych produktów i usług oraz poprawić zrównoważony rozwój.

Działa na rzecz zadbania o płynność finansową "wygrywają"

Chociaż rozwój działalności w 2023 r. jest ważny dla 54% firm w naszym kraju, to znacznie większy odsetek twierdzi, że poprawa płynności finansowej (78%) oraz cięcie kosztów i poprawa efektywności finansowej (74%) są głównymi priorytetami w dzisiejszym krajobrazie gospodarczym. 58% przedsiębiorców twierdzi, że w odpowiedzi na rosnącą inflację i stopy procentowe przesunęli swoje priorytety z dbania o dalszy wzrost, na zadbanie o większą efektywność kosztową.

Polskie firmy zainteresowane zrównoważonym rozwojem

W ciągu ostatniego roku 66% przedsiębiorstw w Polsce znacznie przyspieszyło swoje działania na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju, pomimo trudnych warunków gospodarczych. 51% firm uważa, że szybko stracą klientów, jeśli nie będą postrzegane jako podmioty poważnie traktujące odpowiedzialność za środowisko. 51% firm w Polsce twierdzi, że są coraz bardziej świadome wpływu swojej działalności na społeczeństwo.

“43% firm twierdzi, że pilnie potrzebuje nowoczesnych platform technologicznych, aby efektywniej zarządzać wierzytelnościami, ale niechętnie inwestuje w dzisiejszym - niepewnym środowisku biznesowym.”

Agnieszka Surowiec, Brand & Comms Director Market Poland

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zamów nasz najnowszy raport