European Consumer Payment Report 2021

Badanie 24 000 konsumentów w 24 krajach Europy, analizujące ich postawy dotyczące terminowego dokonywania płatności i dobrobytu finansowego.

Covid-19: ciągły wpływ na dobrobyt finansowy

Europa wraca do normalności po korona-kryzysie, ale konsumenci jeszcze nie wyszli całkiem na prostą. 4 na 10 (43%) konsumentów uważa, że pandemia Covid-19 będzie mieć negatywny wpływ na ich finanse przez co najmniej kolejne 12 miesięcy. 1/5 (22%) uważa, że miną 2 lata lub więcej, zanim ich sytuacja finansowa wróci do normy.


“Pomimo odbicia gospodarczego, wielu konsumentów będzie borykać się z wyzwaniami finansowymi przez kolejne lata. Wiedza finansowa i odpowiednie gospodarowanie budżetem będą kluczem do budowania stabilnej przyszłości.”

Anders Engdahl, President & CEO, Intrum

Podsumowanie:

Obawy przed inflacją są różne w różnych krajach i grupach demograficznych.

Konsumenci coraz częściej podejmują zrównoważone zachowania, tworząc nowe wyzwania dla biznesu.

Konsumenci chcą poprawić swój dobrobyt finansowy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo ekonomiczne w przyszłości.

Czas skupić się na lepszej znajomości zagadnień finansowych.

Analizy Intrum wykazały szczególną potrzebę poprawy wiedzy finansowej w zakresie stóp procentowych i inflacji.

Decydenci polityczni i przedsiębiorstwa mogą zrobić więcej, aby wspierać konsumentów.

Działania przedsiębiorstw, takie jak innowacyjne rozwiązania w zakresie płatności, mogą umożliwić konsumentom wyjście z zadłużenia.

Przedsiębiorstwa muszą uznać zrównoważony rozwój za najwyższy priorytet.

Zwracanie konsumentów większej uwagi na kwestię etyczności biznesu jest coraz bardziej znaczące i przedsiębiorstwa powinny być tego świadome.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz nasz najnowszy raport