European Consumer Payment Report 2022

To już 10. edycja ECPR dla Polski. Raport pozwala uzyskać wgląd w codzienne życie europejskich konsumentów: ich wydatki i umiejętność zarządzania finansami domowymi każdego miesiąca. W tym roku, raport opiera się na badaniu przeprowadzanym jednocześnie w 24 krajach w Europie. W badaniu udział wzięło 24 011 europejskich konsumentów.

Najważniejsze wnioski

Tegoroczny raport analizuje wpływ wysokiego poziomu inflacji i rosnących stóp procentowych na sytuację finansową europejskich gospodarstw domowych. Dość znaczący wzrost kosztów życia sprawił, że konsumenci w całej Europie, także w Polsce mają coraz większe problemy z terminowym płaceniem rachunków. Niepewność ekonomiczna sprawia, że konsumenci bardzo nisko oceniają swój dobrobyt finansowy i obawiają się o swoją przyszłość. Zdobycie dodatkowej wiedzy na temat mechanizmów rządzących pieniędzy ma nam pomóc przetrwać kolejny kryzys.

Polacy, a inflacja:

Większość pesymistycznie patrzy w przyszłość, spodziewając się, że inflacja będzie utrzymywać się przez kolejne lata – lub nawet przez cały czas – co sugeruje niewielką wiarę w zdolność rządzących do opanowania wzrostu cen. 87% respondentów badania twierdzi, że inflacja ma negatywny wpływ na ich finanse, a 10% spodziewa się, że za chwilę będą mieć do czynienia z taką sytuacją. A 71% konsumentów przyznaje, że jest w gorszej sytuacji finansowej niż w 2021 roku.

Zdolność do płacenia rachunków na czas:

Prawie 7 na 10 (69%) konsumentów twierdzi, że ich rachunki rosną szybciej niż ich dochody. W 2021 r. ten odsetek był zdecydowanie niższy i wynosił 55%.

Oszczędzanie na przyszłość:

7 na 10 (72%) konsumentów przyznało, że martwi się o swoją zdolność do zapewnienia sobie wygodnej emerytury i podobny odsetek respondentów (73%) nie jest zadowolonych z tego, ile pieniędzy odkłada każdego miesiąca.

Wiedza na temat finansów:

Konsumenci w naszym kraju dokładają starań, aby poprawić swoją wiedzę finansową. 6 na 10 (59%) respondentów twierdzi, że obawy dotyczące inflacji i/lub wzrostu stóp procentowych motywują ich do poszerzania wiedzy finansowej.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zamów nasz najnowszy raport