Opóźnione płatności – czas na działanie

Opóźnione płatności – czas na działanie

Sytuacja gospodarcza może być trudna, ale firmy mogą zrobić wiele, aby rozwiązać problem klientów niepłacących na czas i chronić się przed opóźnionymi płatnościami. Pytanie brzmi: czy to robią?

Raport Intrum ”European Payment Report 2022” pokazuje, że wiele europejskich firm podejmuje różne środki zapobiegawcze wobec opóźnień w płatnościach – na czele z przedpłatą. Prawie połowa ankietowanych (46%) stosuje to rozwiązanie (Polska – 43 proc.), przy czym 1/3 wybiera sprawdzanie historii kredytowej klientów (w Polsce – 27 proc.), a 1/5 ubezpieczenie kredytu (w Polsce – 20 proc.).

Jednak wiele firm nie radzi sobie z walką z opóźnionymi płatnościami. Więcej niż 1 na 4 respondentów Intrum (26 proc.) uważa, że opóźnienia w płatnościach zagrażają przetrwaniu ich firm, jednak 53 procent twierdzi, że brakuje im pomysłów oraz zasobów, by poprawić zarządzanie tym problemem (respondenci z Polski – 52 proc.).

Jest coś, co przedsiębiorstwa muszą wziąć pod uwagę, mówi Szilard Szarvas, Risk and Customer Service Manager w firmie Eurotoll, zajmującej się pobieraniem opłat drogowych.

Patrzę teraz przez okno i widzę dużą firmę księgową, która właśnie ogłosiła plany rozszerzenia swojej działalności i zatrudnienia 500 nowych osób. Jeśli nie możesz dorównać „benefitom”, które oferują te firmy, zobaczysz, że talenty pójdą gdzie indziej.
Szilard Szarvas

Dodatkowo, przestarzałe systemy back office utrudniają życie firmom – 46 proc. firm biorących udział w badaniu Intrum, określa swoje systemy finansowe i administracyjne jako poważnie przestarzałe (w Polsce – 43 proc.). Oznacza to, że firmy zmagają się z wyzwaniami związanymi z opóźnieniami w płatnościach, które mogłyby zostać rozwiązane dzięki odpowiednim kompetencjom i technologii.

Co więc robią firmy, gdy ktoś płaci po terminie?

 • Nic:

  8 proc. nie robi nic – odsetek ten wzrasta do 16 proc. w Austrii, 14 proc. w Finlandii i Rumunii. W Polsce wynosi 6 proc.
 • Wykorzystują wewnętrzne procesy odzyskiwania należności:

  tylko 29 proc., czyli mniej niż 1/3, podejmuje stosunkowo proste kroki, takie jak automatyczne przypomnienia, które mogą mieć istotne znaczenie (Polska: 37 proc.).
 • Podejmują działania prawne:

  ponad połowa (57 proc.) podejmuje działania prawne wobec klientów niepłacących na czas. W Polsce ten odsetek jest wyższy i wynosi 63 proc.
 • Pracują z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi:

  tylko 17 proc. stwierdziło, że w problemie dot. opóźnionych płatności pomagają im zewnętrzne firmy windykacyjne. Dokładnie tylko samo polskich respondentów udzieliło tej odpowiedzi.
Pod wieloma względami jest to dziwne. Chociaż działania prawne są ważnym narzędziem w odzyskiwaniu należności, postrzegamy je jako ostateczność, która często jest niepotrzebna i może być kosztowna. Uważamy, że rozmowa z klientami i poznanie ich sytuacji, oferowanie cyfrowych usług oraz negocjowanie planów płatności są niezwykle skuteczne. Przeskakując do działań prawnych zbyt szybko, firmy mogą pomijać kroki, które mogłyby zabezpieczyć płatność i pozwolić lepiej zadbać o relacje z klientem na przyszłość.
Pia Bach Jensen, Global Front Office Director

Wprowadzanie usprawnień

Dobra wiadomość jest taka, że 3/4 badanych przez nas europejskich firm (w Polsce: 72 proc.) z poprawy zarządzania wierzytelnościami czyni priorytetowe działanie w swojej firmie.

 • 73% chce się koncentrować na wczesnych zaległościach (Polska: 71%),
 • 26% zamierza współpracować z firmami windykacyjnymi (Polska: 21%),
 • 22% zwróci się w stronę rozwiązań cyfrowych i nowych technologii (Polska: 20%),
 • 15% tworzy partnerstwa strategiczne (Polska: 14%),
 • 10% scentralizuje swoje podejście (Polska: 11%).
Wczesna reakcja ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o walkę z opóźnionymi płatnościami lub ich brakiem. Jeśli klient ma problemy finansowe, pomoc w szybszym stawieniu im czoła, minimalizuje straty i maksymalizuje dostępne dla niego rozwiązania. Przedsiębiorstwa powinny korzystać z technologii, pomocy stron trzecich, by zapewnić sobie szybkie działanie. Gdy tylko zidentyfikujemy u klienta rosnące opóźnienia w płatnościach – musimy przeprowadzić rozmowę o tym, co się dzieje.
Rafał Wąsowski, Sales Director Market Poland