Więcej niż przepisy – więcej niż zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami i etyczne traktowanie klientów końcowych są kamieniami węgielnymi podejścia Intrum do windykacji. Inwestujemy w technologię, procesy i ludzi, aby zapewnić najlepsze wyniki dla naszych klientów.

W Intrum wierzymy, że dobre traktowanie klienta wykracza poza kwestię compliance (zgodność z przepisami). Pracujemy ciężko, aby zapewnić klientom naszych klientów najlepsze możliwe doświadczenia. Oto niektóre z powodów, dla których powinieneś z nami pracować.

Najwyższy wskaźnik Net Promoter Score w branży 

Nasza kultura ciągłego doskonalenia obejmuje regularną, niezależną ocenę. Posiadamy złotą akredytację Investor in Customers i otrzymaliśmy wysoki wynik we wskaźniku e-NPS na poziomie +59 w 2021 r., najwyższy w branży.

Wielokanałowe badania doświadczeń klientów

Są one powiązane z indywidualnymi wynikami działania naszych agentów i pozwalają nam stale oceniać i raportować poziom usług świadczonych klientom.

Miesięczne raporty z badania doświadczenia klientów końcowych

Co miesiąc udostępniamy naszym klientom te raporty, zawierające informacje o liczbie wydanych ankiet, liczbie ich wypełnień, osiągniętych wynikach i wszelkich niepotwierdzonych informacjach zwrotnych.

Inwestycja w Speech Analytics

Gwarantuje, że połączenia z konsumentami są obsługiwane w sposób zgodny z przepisami. Wszystkie połączenia są oceniane pod kątem szeregu wewnętrznie stworzonych zapytań, skupiających się na wymaganiach regulacyjnych, legislacyjnych i klienckich. Od samego początku proces ten był kluczowy dla Intrum. Dzięki ukierunkowanemu coachingowi i informacji zwrotnej oraz wprowadzonym zmianom, otrzymujemy wysokie oceny od naszych klientów.

Rozwiązania cyfrowe

W świecie, w którym stale rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania cyfrowe dostępne 24 godziny na dobę, nasz portal dla konsumentów pozwala na samodzielną obsługę przy jednoczesnym korzystaniu ze wszystkich kontroli, które zostały opracowane w call center. Osoby zadłużone mogą spłacić swoje zaległości oraz złożyć prośbę o rozłożenie spłaty na raty.

Informacje i aktualizacje w czasie rzeczywistym

Portal samoobsługowy dla naszych klientów końcowych zapewnia bezproblemowe doświadczenie konsumenta, ponieważ wypełnione plany spłaty są automatycznie uzupełniane co 30 minut. Portal jest w pełni zintegrowany z platformą Intrum.

Legislacja i aktualizacje

W Intrum, jesteśmy pasjonatami promowania etycznej windykacji i zasad TCF (Instrukcja Intrum dot. uczciwego traktowania konsumentów) na wszystkich poziomach. Aby zagwarantować, że zasady te są wdrażane, rozumiane i promowane w całej firmie, organizujemy comiesięczne sesje dotyczące tej kwestii dla wszystkich pracowników. Aktualne przepisy i kluczowe tematy są omawiane w celu promowania wdrażania najlepszych praktyk. Ta comiesięczna sesja jest uzupełniana przez biuletyn Intrum dotyczący compliance, aby zapewnić, że cały biznes jest świadomy kluczowych ustaleń regulacyjnych i zmian w tym obszarze.

Te narzędzia i procesy pozwalają nam dostarczać stale wysoki poziom obsługi klienta. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Intrum może pomóc Tobie i Twoim klientom skontaktuj się z nami za pomocą formularza.