European Consumer Payment Report 2023

Raport European Consumer Payment Report 2023 pozwala uzyskać wgląd w codzienne życie europejskich konsumentów: zachowania płatnicze i umiejętność zarządzania finansami domowymi każdego miesiąca. Raport opiera się na badaniu przeprowadzanym jednocześnie w 20 krajach w Europie. W badaniu udział wzięło 20 000 europejskich konsumentów.

Najważniejsze wnioski

W ostatnim miesiącach konsumenci musieli stawić czoła rekordowo wysokiej inflacji i stopom procentowym. Zrozumienie wpływu tych zjawisk na życie Europejczyków pozwala firmom wdrożyć odpowiednie, empatyczne podejście.

 

35% konsumentów w Europie stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12. miesięcy nie zapłacili na czas przynajmniej jednego rachunku. 43% osób było do tego zmuszonych z powodu braku pieniędzy. Konsumencie nie mogą wesprzeć się na swoich oszczędnościach. 1/3 ankietowanych posiada poduszkę finansową wynoszącą mniej niż miesięczna pensja.

Aktualna sytuacja gospodarcza wpływa negatywnie na finanse gospodarstw domowych

34% konsumentów w Polsce w ciągu ostatniego roku nie zapłaciło w terminie co najmniej jednego rachunku. Widzimy rosnącą liczbę osób zalegających z płatnościami wśród konsumentów z pokolenia „X” (39%) i Millennialsów (37%).

 

 

 

15% ankietowanych z Polski twierdzi, że posiada poduszkę finansową

Jest to poduszka w wysokości miesięcznej pensji, z której mogliby skorzystać w razie nagłej potrzeby, podczas gdy 27% konsumentów w naszym kraju w ogóle nie posiada oszczędności. 17% badanych posiadają odłożone środki w kwocie mniejszej niż miesięczne wynagrodzenie (z roku na rok jest ich coraz mniej).

33% konsumentów w Polsce jest zaskoczona tym, ile miesięcznie wydają na subskrypcje i różne abonamenty.

Okazuje się, że to głównie młodsi konsumenci – pokolenie „Z” (40%) i Millennialsi (38%) – są zaskoczeni swoimi zobowiązaniami wobec firm, które oferują zakup usług w modelu subskrypcyjnym.

Rozwój rozwiązań kredytowych typu „kup teraz, zapłać później”

Znaczący wpływ na sytuację konsumentów ma również rozwój rozwiązań kredytowych typu „kup teraz, zapłać później” (z ang. buy now, pay later – BNPL). Blisko 1/5 (17%) ankietowanych z Polski przyznaje, że mają trudności ze śledzeniem zakupów z odroczonym terminem płatności, których dokonują w ciągu miesiąca.

Zmiana norm społecznych: wielu konsumentów uważa, że pomijanie zapłaty rachunków jest akceptowalne.

Ponad 1/3 konsumentów w Polsce (34%), twierdzi, że w ciągu ostatnich 12. miesięcy pominęli zapłatę co najmniej jednego rachunku, czyli nieco mniej niż w 2022 r.– 36%. 32% twierdzi, że postępuje w ten sposób regularnie.

Co odzwierciedla brak zapłaty?

Zdarza się, że brak zapłaty odzwierciedla brak umiejętności panowania nad budżetem. Młodsi konsumenci - zapominają o płatnościach. Ale aż 38% konsumentów w naszym kraju przyznaje, że nie mają wystarczającej ilości pieniędzy.

Mniejsze poczucie winy

27% ankietowanych w naszym kraju twierdzi, że mają mniejsze poczucie winy z powodu pominięcia płatności rachunku niż kilka lat temu.

Nieuczciwe praktyki oraz inflacja

67% konsumentów twierdzi, że przestaliby wydawać pieniądze w firmach, które ich zdaniem stosują nieuczciwe praktyki i wykorzystują inflację, by podnieść swoje zyski.

Konsumenci mogą zdobyć większą kontrolę nad swoją sytuacją, poprawiając stan swojej wiedzy na temat finansów.

Zapytani o to, jak radzą sobie z zarządzaniem budżetem domowym, konsumenci w Polsce nie oceniają wysoko swojej wiedzy finansowej. Tylko 15% ankietowanych jest pewnych tego, jak prowadzić budżet w efektywny, zrównoważony sposób. 23% przyznaje, że świetnie radzą sobie ze śledzeniem i kontrolowaniem wydatków. Niestety tylko 9% uważa, że w pełni rozumieją pojęcia z obszaru ekonomii, co bezpośrednio wpływa na ich sytuację finansową.

Niewystarczająca edukacja finansowa

41% konsumentów w Polsce, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy finansowej, przyznaje, że w ciągu ostatniego roku nie zapłacili na czas przynajmniej 1 rachunku.

Wiedza o finansach wpływa na zdolność do opłacania rachunków na czas

Wśród osób z dobrym poziomem wiedzy finansowej odsetek ten zmniejsza się do 28%.

Brak wiary w poprawę sytuacji

Osoby, które mają słabe rozeznanie w tematach finansowych, są bardziej skłonne wierzyć, że nigdy w życiu nie staną się zamożne (82%) i rzadziej wierzą w to, że ich sytuacja finansowa poprawi się w nadchodzącym roku.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz nasz najnowszy raport