Certyfikat Etyczny ZPF

Certyfikat Etyczny ZPF

Jesteśmy dumni z faktu, że co roku Intrum znajduje się w gronie firm, które pozytywnie przechodzą weryfikację ankiet audytu etycznego, dokonywaną przez Komisję Etyki przy Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Certyfikat Etyczny ZPF jest potwierdzeniem zgodności praktyk Intrum z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF.

Zasady Dobrych Praktyk (ZDP) opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), której członkiem jest Intrum, stanowią zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie kraju prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące członkami ZPF. Pełna treść ZDP do pobrania TUTAJ.

Intrum przyjęło Zasady Dobrych Praktyk, co oznacza, że w swych działach, przestrzega obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, postępuje etycznie, kontaktując się z osobami zadłużonymi ma na względzie ochronę interesów kontrahentów, ale także poszanowanie praw dłużnika.