Obawy przed stagflacją – europejskie firmy stoją w obliczu nowych wyzwań

Obawy przed stagflacją – europejskie firmy stoją w obliczu nowych wyzwań

Czynniki makroekonomiczne nadal stanowią wyzwanie dla europejskich przedsiębiorstw, z których wiele jest osłabionych pandemią. Trwający konflikt na Ukrainie, w połączeniu z inflacją i rosnącymi stopami procentowymi, oznacza, że otoczenie pozostaje niepewne.

Raport Intrum, "European Payment Report 2022" analizuje nastroje i intencje firm związane z tymi wyzwaniami, stwierdzając, że wiele z nich jest ostrożnych, ale zdeterminowanych do kontynuowania dalszego rozwoju.

Nie brakuje jednak przedsiębiorców, którzy uważają, że nie posiadają wystarczającej wiedzy, aby poradzić sobie z wysoką inflacją i są zaniepokojeni falą opóźnień w płatnościach, które mogą pojawić się w drugiej połowie roku.

Inflacja – przedsiębiorstwa spodziewają się, że wpłynie negatywnie na terminowe dokonywanie płatności

6. na 10. przedsiębiorców w Europie (Polska – 68%) podaje inflację jako czynnik, który może mieć największy negatywny wpływ na terminowe regulowanie płatności przez klientów ich firm w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

  • Połowa firm w Europie twierdzi, że inflacja ogranicza ich możliwości rozwoju (Polska - 55%).
  • Ponad połowa (55%) martwi się o spełnienie żądań pracowników dotyczących wyższych wynagrodzeń (Polska – 58%).
  • Prawie 1. na 6. firm w Europie twierdzi, że inflacja utrudnia terminowe regulowanie płatności wobec dostawców (Polska – 61%).

Inflacja została uznana za kluczowe wyzwanie przez największą liczbę respondentów we wszystkich regionach z wyjątkiem Europy Południowej, gdzie więcej firm stwierdziło, że przestrzeganie przepisów i regulacji jest problemem, oceniając inflację na równi z rosnącymi stopami procentowymi, a następnie z nieefektywnością klientów.

W całej Europie narastają obawy, ponieważ inflacja przyspiesza, a wzrost gospodarczy wyhamowuje. Jeśli ta tendencja nie zostanie przełamana, możemy mieć do czynienia z okresem stagflacji, czyli spadkiem produkcji gospodarczej połączonym z wysoką inflacją. Pozytywnym aspektem jest to, że rynki pracy w całej Europie w tym roku nadal się umacniają, chociaż niskie stopy bezrobocia mogą prowadzić do dalszej presji na wzrost płac.
Anna Zabrodzka-Averianov, Senior Economist, Intrum

Przedsiębiorstwom brakuje umiejętności do walki z inflacją

Ten dostrzegany brak umiejętności wykracza poza inflację – ponad połowa (53%) twierdzi, że chciałaby poprawić ogólny sposób postępowania z opóźnieniami w płatnościach, ale nie jest w stanie tego zrobić z powodu braku umiejętności i zasobów w firmie. W Polsce ten odsetek wynosi 52%.

Kraje, w których przedsiębiorcy najbardziej obawiają się o swoje umiejętności zarządzania biznesem w warunkach wysokiej inflacji, to Grecja (68%), Estonia (67%), Szwajcaria (66%) i Holandia (65%). Jednak obawy te są powszechne: nawet w Niemczech i Finlandii – krajach, w których najmniej respondentów martwi się tą kwestią – połowa stwierdziła, że brakuje im wewnętrznej wiedzy specjalistycznej.

Pomimo obaw związanych z opóźnieniami w płatnościach, tylko 17% firm w Europie zwraca się o pomoc do zewnętrznych firm windykacyjnych (w Polsce również 17%). Zamiast tego wiele z nich sięga po rozwiązania prawne – prawie 1. na 6. firm twierdzi, że korzysta z nich w przypadku braku płatności od klientów (Polska – 63%). Co pozytywne, 3/4 z 76% firm pragnących poprawić zarządzanie długami zadeklarowało, że skupi się na wczesnych zaległościach.

Przedsiębiorstwa powinny skoncentrować się na wczesnej interwencji w stosunku do klientów niepłacących na czas" – mówi Anette Willumsen, Managing Director CMS Sales & Service Development and Markets. „Zapewnienie wsparcia i właściwego zarządzania ryzykiem leży w interesie wszystkich. Wtedy problem nie wymknie się spod kontroli ani firmie, ani jej klientom. Zapewnienie wsparcia i właściwego zarządzania ryzykiem leży w interesie wszystkich. Wtedy problem nie wymknie się spod kontroli ani firmie, ani jej klientom.
Anette Willumsen, Managing Director CMS Sales & Service Development and Markets

Spojrzenie w przyszłość – dążenie do rozwoju

Połowa europejskich i 54% polskich przedsiębiorstw twierdzi, że ich sytuacja jest dziś słabsza niż przed pandemią, co może sugerować, że perspektywy na rok 2022 są ponure. 6. na 10. firm spodziewa się, że stopy procentowe będą rosły, dlatego też ostrożniej podchodzą do swoich planów dotyczących zaciągania kredytów.

Jednak 2/3 (64%) pytanych uważa, że minie mniej niż rok, zanim skutki pandemii dla gospodarki – takie jak inflacja, zakłócenia w łańcuchu dostaw i rosnące stopy procentowe – przestaną być odczuwalne w ich kraju. 

  • Ponad połowa respondentów (55%) twierdzi, że rozwój firmy jest głównym priorytetem ich biznesu na nadchodzący rok (Polska – 48%).
  • 4. na 10. twierdzi, że zapewni (lub już zapewniło) dodatkowe finansowanie, aby zrealizować swoje plany rozwoju w ciągu najbliższych 12. Miesięcy (w Polsce – 47%).
Nasze badania sugerują, że wiele firm pozostaje spokojnych o swoje plany w erze po pandemii. Działając na stabilnym rynku pracy i często korzystając z efektywności wprowadzonej w czasie pandemii, firmy nie straciły nadziei, że czeka je jaśniejsza przyszłość.
Anders Engdahl, President & CEO, Intrum