Financial Wellbeing Barometer 2022

Financial Wellbeing Barometer sprawdza, jak konsumenci z 24 krajów w Europie radzą sobie z zarządzaniem finansami osobistymi i jak oceniają swój dobrobyt finansowy. Wyniki zostały przedstawione w dedykowanym rankingu.


Ranking krajów europejskich pod względem dobrobytu finansowego

Konsumenci z krajów DACH mogą cieszyć się największym dobrobytem finansowym. Czechy także wykazują względną odporność na wstrząsy gospodarcze. Z drugiej strony, w Europie Południowej obserwujemy jedynie skromne odbicie, z Grecją na dole tabeli po latach kryzysu gospodarczego i finansowego. Tymczasem Wielka Brytania spada w dół tabeli z powodu niskiego wyniku konsumentów w obszarze posiadanej wiedzy finansowej.

Kraje DACH na czele Barometru Dobrobytu Finansowego.

Trzy kraje DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) osiągają najlepsze wyniki w tegorocznym Barometrze.

Europa Południowa odnotowuje umiarkowane odbicie.

W szczególności greccy konsumenci obawiają się powolnego ożywienia po pandemii.

Dynamiczna sytuacja gospodarcza.

Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe stoją w obliczu kolejnego kryzysu gospodarczego po inwazji Rosji na Ukrainę.

Podsumowanie:

Dobrobyt finansowy został określony jako zdolność konsumentów do zaspokojenia codziennych potrzeb i posiadania kontroli nad finansami osobistymi.

Spojrzenie na sytuację ekonomiczną konsumentów zostało zakłócone przez inwazję Rosji na Ukrainę.

W analizach wzięto pod uwagę: poziom dochodów konsumentów, ich zdolność do płacenia rachunków na czas, poziom zadłużenia i skłonność do oszczędzania.

“Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia na świecie, takie jak inwazja Rosji na Ukrainę, możemy spodziewać się, że sytuacja ekonomiczna wielu konsumentów pogorszy się w najbliższym czasie. Wielu będzie musiało priorytetowo opłacić rachunki, zamiast spłacać zadłużenie.”

Anna Zabrodska, Senior Economist, Intrum

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz nasz najnowszy raport