Cel, misja i wizja

Cel, misja i wizja

Cel

Naszym celem jest wyznaczanie drogi ku zdrowej gospodarce dla osób indywidualnych, firm i całego społeczeństwa.

Nasi klienci korzystają z naszych usług w zakresie zarządzania wierzytelnościami, aby otrzymywać płatności na czas, co pozwala im inwestować, zatrudniać i rozwijać swoje firmy. W ich imieniu pomagamy konsumentom w trudnej sytuacji finansowej, znajdując odpowiednie i trwałe rozwiązania dostosowane do ich potrzeb i okoliczności. Poprawia to jakość ich życia, pozwalając im skupić się na swoich marzeniach i celach. Nasi pracownicy zyskują możliwości rozwoju poprzez wykonywanie pracy, która ma znaczenie.


Misja

Pomagamy firmom prosperować, dbając o ich klientów.

Poprzez rozwiązania płatnicze oraz usługi związane z zarządzaniem wierzytelnościami pomagamy firmom uzyskać zapłatę za oferowane towary i usługi. Obsługujemy około 80 000 firm i nawiązujemy ponad 250 000 kontaktów z konsumentami każdego dnia. Skupiamy się na tworzeniu wspólnej wartości dla biznesu i społeczeństwa, które korzystają z tego, że firmy otrzymują zapłatę na czas, a konsumenci mogą pozbyć się długów. Postrzegamy się jako partner biznesu, władz i innych interesariuszy w tworzeniu zdrowej gospodarki.


Wizja

Być podmiotem godnym zaufania i szanowanym przez wszystkich kredytodawców i kredytobiorców.

W Intrum nasi klienci i ich klienci są dla nas równie ważni. Wiemy, że etyczne działanie i uczciwe traktowanie ludzi może zmienić ich życie. Tylko poprzez bliską współpracę z konsumentami w celu znalezienia potrzebnych rozwiązań, możemy zapewnić, że firmy i inne organizacje otrzymują zapłatę, a społeczeństwo może się rozwijać. Oprócz przestrzegania przepisów i regulacji, kierujemy się naszymi wartościami. Żyjemy nimi, starając się spełniać najwyższe standardy we wszystkim, co robimy.


Chętnie opowiemy Ci o naszych usługach

Skontaktuj się z nami