Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej działalności

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój (sustainability) jest w centrum działalności Intrum. Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są zakorzenione w naszym celu: wyznaczanie drogi ku zdrowej gospodarce. Robimy to poprzez pomaganie konsumentom wyjść z długów, udzielanie porad i wsparcia w kwestiach finansowych oraz pomaganie firmom w uzyskaniu zapłaty za oferowane towary i usługi. Nasi pracownicy są częścią naszej większej misji i każdego dnia odgrywają ważną rolę dla ekosystemu finansowego.

Jako wiodący gracz w branży zarządzania wierzytelnościami, codziennie kontaktujemy się z setkami tysięcy zadłużonych osób. Naszym obowiązkiem jest traktować wszystkich etycznie, z empatią i szacunkiem, wyznaczając standardy dla naszej branży.

W Intrum promujemy zrównoważony rozwój dla osób prywatnych, przedsiębiorstw i całego społeczeństwa.

Od 2016 roku jesteśmy sygnatariuszami 10 zasad UN Global Compact. Podpisując się pod tą inicjatywą zobowiązaliśmy się do pracy w sposób ukierunkowany na zwiększenie naszego wkładu w zrównoważony rozwój finansowy, społeczny i środowiskowy.

 

Dowiedz się więcej.

“Jesteśmy największym graczem w naszym sektorze biznesowym i uważamy, że ważne jest, aby kierować rozwojem naszej branży w kierunku bardziej zrównoważonych wartości i praktyk biznesowych.”

Vanessa Söderberg, Global Sustainability Director

Skupienie się na podróży konsumenta

Zarządzanie wierzytelnościami jest strategiczną częścią podróży konsumenta. Nasze etyczne podejście oznacza, że Twoi klienci są w bezpiecznych rękach.

Rozwiązania cyfrowe dopasowane do indywidualnych przypadków

Technologia i dane: firma zorientowana na klienta: prostota, skalowalność, cyfrowość, nastawienie na rozwój.

Wkład w zdrową gospodarkę

Gwarancja, że nasi klienci otrzymują zapłatę, a ich klienci w sposób zrównoważony zarządzają finansami osobistymi, dzięki czemu obie strony mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym.


Chętnie opowiemy Ci o naszych usługach

Wyznaczamy drogę do dobrze prosperującego biznesu