Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

W Intrum promujemy zrównoważony rozwój dla osób prywatnych, przedsiębiorstw i całego społeczeństwa.

Celem naszej firmy jest budowa zdrowej gospodarki poprzez promowanie stabilności finansowej zarówno dla osób prywatnych, przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. Jako niekwestionowany lider na rynku zarządzania wierzytelnościami ponosimy odpowiedzialność za propagowanie zrównoważonego rozwoju. Doskonale wiemy, że stabilność finansowa idzie w parze z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową, a droga do zdrowej gospodarki wymaga aktywnych wysiłków na rzecz stabilności w sferze finansowej, społecznej i środowiskowej.

Od 2016 roku jesteśmy sygnatariuszami 10 zasad UN Global Compact. Podpisując się pod tą inicjatywą zobowiązaliśmy się do pracy w sposób ukierunkowany na zwiększenie naszego wkładu w zrównoważony rozwój finansowy, społeczny i środowiskowy.

Stabilność finansowa - solidna ekonomia dla wszystkich

Terminowe płatności przyczyniają się do rozwoju zrównoważonych społeczności. Wiemy, że terminowe zapłaty za wystawione faktury pozwalają przedsiębiorcom rozwijać i udoskonalać ich biznes. W Intrum pomagamy firmom otrzymać należne fundusze, a osobom prywatnym wyjść z zadłużenia tym samym przyczyniając się do rozwoju zdrowej gospodarki.

Działamy w 20 krajach, dzięki czemu mamy możliwość promowania zrównoważonego rozwoju w całej Europie. W związku z naszą działalnością, firmy z sektora finansowego, budując zdrową gospodarkę podejmujemy także działania związane ze zwalczaniem przekupstwa i korupcji. W naszej firmie obowiązują jasno sformułowane zasady przeciwdziałania nieuczciwym działaniom oparte na normach pochodzących ze szwedzkiego Instytutu Antykorupcyjnego. 

Zrównoważony rozwój środowiska - ograniczenie naszego wpływu na środowisko

Polityka środowiskowa Intrum zakłada ograniczenie naszego wpływu na klimat. Dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć bezpośrednią i pośrednią emisję gazów cieplarnianych. Racjonalnie korzystamy z energii i materiałów biurowych.

Zachęcamy naszych pracowników do ograniczenia podróży służbowych i wyboru kontaktu telefonicznego lub wideokonferencji. Materiały biurowe wykorzystujemy wielokrotnie, a także ograniczamy zużycie papieru wybierając prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.

Zrównoważony rozwój społeczny - prawa człowieka, korzystne warunki pracy i środki szkoleniowe

W ramach naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Co roku przeprowadzamy badanie, które ma na celu określenie możliwości rozwoju naszych pracowników, menedżerów oraz wypłacanych wynagrodzeń i świadczeń. Ankiety wypełniane przez osoby zatrudnione w Intrum pomagają nam podjąć niezbędne kroki, które zapewnią możliwość poszerzenia kompetencji naszych pracowników, co przekłada się na rozwój naszej firmy.

W Intrum prawa człowieka i korzystne warunki pracy są przestrzegana w odniesieniu do naszych pracowników, jak i wszystkich współpracowników. Nasz kodeks postępowania opracowany został na podstawie międzynarodowych konwencji i deklaracji, takich jak np. Deklaracja Praw Człowieka ONZ. Obejmuje on wszystkich naszych pracowników oraz osoby nas reprezentujące: konsultantów i dostawców.

Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego prowadzone są nie tylko wewnątrz firmy, ale także na zewnątrz. W związku z tym prowadzimy różnorodne szkolenia mające na celu edukację finansową społeczeństwa. Dla przykładu w Niemczech i we Francji podejmujemy działania mające na celu uświadomienie, jakie konsekwencje niesie za sobą zaciągnięcie kredytu. W Szwecji, w nasz projekt edukacyjnym Spendido cieszy się dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów.

Jako firma przywiązujemy dużą wagę do rozpowszechniania informacji, które przynoszą korzyści społeczeństwu. Właśnie dlatego chętnie dzielimy się naszą wiedzą z opinią publiczną. Od 1998 roku przeprowadzamy doroczne badanie na temat wpływu nieterminowych płatności na przedsiębiorstwa. Wyniki tego badania przedstawiamy w Europejskim Raporcie Płatności.

Co roku przeprowadzamy także badanie na temat zwyczajów finansowych konsumentów. Wyniki przedstawiane są w Raporcie Płatności Konsumenckich. Dane z naszych raportów wykorzystywane są przez klientów, decydentów na szczeblu unijnym i lokalnym, a także przez media w całej Europie.

Nasze badania wykorzystane zostały również przez Komisję Europejską podczas opracowania unijnej dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach. W 2017 r. kontynuowaliśmy współpracę z Komisją Europejską i udostępnialiśmy wyniki naszych badań w celu wsparcia Komisji w jej działaniach.

Raport ASR 2022 pobrać można tutaj.