European Consument Payment Report 2022

European Consument Payment Report 2022

Tegoroczny raport European Consumer Payment Report analizuje wpływ wysokiego poziomu inflacji i rosnących stóp procentowych na sytuację finansową europejskich gospodarstw domowych. Dość znaczący wzrost kosztów życia sprawił, że konsumenci w całej Europie, także w Polsce mają coraz większe problemy z terminowym płaceniem rachunków. Niepewność ekonomiczna sprawia, że konsumenci bardzo nisko oceniają swój dobrobyt finansowy i obawiają się o swoją przyszłość. Zdobycie dodatkowej wiedzy na temat mechanizmów rządzących pieniędzy ma nam pomóc przetrwać kolejny kryzys.

Najważniejsze wnioski dotyczące Polski

Polacy, a inflacja:

 • 87% respondentów badania twierdzi, że inflacja ma negatywny wpływ na ich finanse, a 10% spodziewa się, że za chwilę będą mieć do czynienia z taką sytuacją.
 • 71% konsumentów przyznaje, że jest w gorszej sytuacji finansowej niż w 2021 roku.
 • Większość pesymistycznie patrzy w przyszłość, spodziewając się, że inflacja będzie utrzymywać się przez kolejne lata – lub nawet przez cały czas – co sugeruje niewielką wiarę w zdolność rządzących do opanowania wzrostu cen.

Zdolność do płacenia rachunków na czas:

 • Prawie 7 na 10 (69%) konsumentów twierdzi, że ich rachunki rosną szybciej niż ich dochody. W 2021 r. ten odsetek był zdecydowanie niższy i wynosił 55%.
 • 70% pytanych twierdzi, że obawy związane z rosnącymi rachunkami mają negatywny wpływ na ich samopoczucie.
 • 14% konsumentów po opłaceniu rachunków pozostaje w portfelu mniej niż 10% pensji. To sprawia, że nie mogą pozwolić sobie na gromadzenie oszczędności w takiej skali, która by ich zadowoliła.

Oszczędzanie na przyszłość:

 • 7 na 10 (72%) konsumentów przyznało, że martwi się o swoją zdolność do zapewnienia sobie wygodnej emerytury i podobny odsetek respondentów (73%) nie jest zadowolonych z tego, ile pieniędzy odkłada każdego miesiąca.
 • Podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem odkładania gotówki przez konsumentów w Polsce jest oszczędzanie na niespodziewane wydatki, na wypadek utraty pracy i podróże.

Wiedza na temat finansów:

 • 31% respondentów z uważa, że nie otrzymali wystarczającej edukacji finansowej, aby zarządzać swoimi finansami i często przez to korzystają z porad innych osób.
 • Konsumenci w naszym kraju dokładają starań, aby poprawić swoją wiedzę finansową. 6 na 10 (59%) respondentów twierdzi, że obawy dotyczące inflacji i/lub wzrostu stóp procentowych motywują ich do poszerzania wiedzy finansowej.

Zrównoważona konsumpcja:

 • 55% respondentów stwierdziło, że wykorzystuje swój konsumencki wpływ do napędzania pozytywnych zmian społecznych, takich jak np. kupowanie od firm z wyraźnie ustanowionymi standardami etycznymi.
 • Blisko 6 na 10 (57%) pytanych zaznaczyło, że nie będzie kupować od firm, o których wie, że są odpowiedzialna za szkody wyrządzone środowisku.
 • W byciu odpowiedzialnym konsumentem i kierowaniu się zrównoważoną konsumpcją Polakom przeszkadzają codzienne wydatki, w które w ostatnim czasie znacznie wzrosły. 76% konsumentów stwierdziło, że chciałoby kupować bardziej zrównoważone towary i usługi, ale rosnące koszty życia sprawiają, że jest to trudne.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów raport za pomocą formularza:


Wskazujemy, iż Administratorem Pan/Pani danych osobowych będzie Intrum Sp. z o.o. w zakresie podanym w formularzu kontaktowym i w celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda mająca uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich podanie jest dobrowolne. Osobie fizycznej przysługują uprawnienia wynikające z art. 12-22 RODO, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO