Intrum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Dane rejestrowe

Zarząd TFI:

 

Prezes Zarządu - Agnieszka Kunkel

Członek Zarządu - Piotr Przecherski

Członek Zarządu - Tomasz Bala

Prokurent - Dorota Makowska

 

Zezwolenie KPWiG nr: DFI/W/4030-29-1-3428/2005 wydane w dniu 12 lipca 2005

Adres Towarzystwa:

ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, tel +48 (22) 576 66 66, fax +48 (22) 576 65 81

NIP 1080001076, REGON 015900663,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy  KRS 0000228722 zarejestrowany w dniu 15 lutego 2005 r.

Towarzystwo zarządza funduszami:

1. Intrum Justitia Debt Fund 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności

(poprzednia nazwa funduszu do 29.09.2023: Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny)

 

Zezwolenie KPWiG nr: DFI/W/4034-29/1-1-3430/2005 wydane w dniu 12 lipca 2005

Adres funduszu:

ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, tel +48 (22) 576 66 66, fax +48 (22) 576 65 81

NIP 1080001900, REGON  140244110

Zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy w rejestrze Funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 209 w dniu 20 październik 2005r. 

2. LINDORFF I Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności

(poprzednia nazwa funduszu do 29.09.2023:LINDORFF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)

 

Zezwolenie KPWiG nr: DFI/II/4034/5/17/U/12/25-1/AS wydane w dniu 15 czerwca 2012

Adres Funduszu:

Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, tel +48 (22) 576 66 66, fax +48 (22) 576 65 81

NIP 1060003333, REGON  122579706

Zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy w rejestrze Funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 752, zarejestrowany w dniu 22 maja 2012r.

______________________________________________________________

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Towarzystwie sprawuje  Inspektor Ochrony Danych: Paweł Zbrzyzny.

 

Adres e-mail:               

iod@intrumtfi.pl

Adres do korespondencji:       

Inspektor Ochrony Danych Intrum TFI S.A.

ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa

____________________________________________________________

Ład Korporacyjny

Towarzystwo i zarządzane przez nie Fundusze stosują się do Zasad ładu korporacyjnego. Szczegóły dostępne po zalogowaniu

Relacje inwestorskie

Informacje dla Rady Nadzorczej

Sekcja zawiera informacje przeznaczone dla Członków Rady Nadzorczej TFI

 

Relacje z Akcjonariuszem

Sekcja zawiera informację przeznaczone dla Akcjonariuszy Towarzystwa

 

Komunikaty w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”)

Komunikat Intrum TFI S.A. z dnia 09.03.2021r.

Komunikat Intrum TFI S.A. z dnia 11.01.2022r.

Komunikat Intrum TFI S.A. z dnia 24.08.2023r.