European Payment Report 2022

European Payment Report jak co roku analizuje wpływ opóźnionych płatności na kondycję finansową europejskich biznesów. Aby sprawdzić tę kwestię, przebadaliśmy ponad 11 000 firm w 29 krajach w Europie.

Przedsiębiorcy przyznają się do braku koncentracji na kwestii zatorów płatniczych

Prawie 1/3 firm płaci swoim dostawcom później, niż kiedykolwiek zaakceptowałaby takie opóźnienia u swoich własnych klientów. Respondenci Intrum przyznają, że czują presję, by zaakceptować dłuższe terminy płatności.


Najważniejsze wnioski:

Przedsiębiorstwa są dotknięte korona-kryzysem, ale głodne nowego wzrostu.

Wsparcie rządowe zmniejszyło lukę płatniczą.

Opóźnienia w płatnościach pozostają poważnym problemem dla europejskich gospodarek.

Poważne konsekwencje pandemii Covid-19.

Pomimo skutków korona-kryzysu i ciągłej niepewności, europejskie przedsiębiorstwa z entuzjazmem patrzą w przyszłość.

Wsparcie zmniejsza lukę w płatnościach.

Wsparcie rządowe wraz z bardziej rygorystycznymi warunkami płatności przyczyniło się do zwiększenia płynności firm, ale jak długo to potrwa?

Rośnie ryzyko opóźnień w płatnościach.

Przedsiębiorcy twierdzą, że opóźnienia w płatnościach i brak płatności utrudniają wzrost i zrównoważony rozwój, w niektórych krajach jest to szczególnie zauważalne.

“Na początku epidemii zaczęliśmy codziennie monitorować zaległe należności, aby móc zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy z płatnościami we wszystkich krajach, w których działamy.”

Ana Karina Cancela, Cash & Receivables Manager, Europe, Shurgard

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz nasz najnowszy raport