Kodeks Postępowania, czyli etyczna windykacja Intrum

Kodeks Postępowania Intrum stanowi spis reguł, które dotyczą wszystkich pracowników, określa on sposób funkcjonowania naszej firmy na rynku i spółek zależnych Intrum.

Kodeks Postępowania stanowi istotną część struktury ładu korporacyjnego Intrum i jest szczegółowo przedstawiony we wszystkich częściach organizacji, wraz z dalszymi wskazówkami, procedurami i informacjami dotyczącymi postępowania w konkretnych sytuacjach.

Kodeks Postępowania potwierdza nasze wieloletnie zobowiązanie do przestrzegania przepisów prawa i regulacji, ale także do prowadzenia działalności w zgodzie z naszą główną misją: pomagamy firmom prosperować poprzez dbanie o ich klientów. Misją tą kieruje nasz wkład w zrównoważony rozwój, jak również nasze wartości: Empathy, Ethics, Dedication i Solutions.

Włączenie kodeksu do naszych działań

Oczekujemy, że wszystkie osoby zaangażowane w naszą działalność, od naszych pracowników po niezależnych wykonawców, dostawców, windykatorów terenowych, agencje, konsultantów, zewnętrznych członków zarządu i innych przedstawicieli, będą działać zgodnie z kodeksem. Współpracujemy tylko z klientami, partnerami biznesowymi i dostawcami, którzy działają zgodnie z prawem i przepisami, stosują dobre praktyki biznesowe i zachowują wysokie standardy etyczne. Wszyscy nasi pracownicy przechodzą również szkolenia dotyczące Kodeksu Postępowania.

Kodeks Postępowania jest zatwierdzany przez Zarząd. Zespół ds. Zgodności jest odpowiedzialny za monitorowanie, kontrolę i coroczny przegląd polityki, zapewniając, że o istotnych naruszeniach Kodeksu i incydentach jest natychmiastowo powiadamiany CEO Grupy oraz Zarząd.

Zgłaszanie naruszeń Kodeksu Postępowania

Nasi pracownicy są zobowiązani do zgłaszania znanych im lub podejrzewanych naruszeń Kodeksu Postępowania i powiązanych z nimi przepisów. Wszelkie zgłoszenia traktujemy poufnie i można je składać anonimowo, korzystając z naszej wielojęzycznej platformy i infolinii.

Nasz Kodeks Postępowania dostarcza bezcennych wskazówek dotyczących działania w świecie zarządzania wierzytelnościami i usług finansowych. Zawiera on wizję firmy, która przejmuje inicjatywę w tworzeniu lepszej gospodarki, w której bez przeszkód mogą działać kredytodawcy i kredytobiorcy. Dla firmy, dla osób prywatnych – dla nas wszystkich.
Anders Engdahl, CEO and President