Zakup wierzytelności

Nasz zespół ds. inwestycji portfelowych specjalizuje się w kupowaniu kredytów zagrożonych we wszystkich klasach aktywów, od długów niezabezpieczonych do kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach. Możemy realizować takie działanie dla Twojej firmy wraz z innymi usługami lub jako samodzielną umowę.

Intrum kupuje wierzytelności od firm różnej wielkości i z różnych branż, w tym od instytucji kredytowych, firm prywatnych i publicznych, a także agencji rządowych.

Poprawa przepływu gotówki

Indywidualne plany płatności dla klientów

Redukcja strat finansowych

Uwolnienie zasobów firmy

Sprzedaż portfela wierzytelności – wybór właściwego partnera

Przeczytaj więcej tutaj.

Najczęściej zadawane pytania

FAQ - Zakup wierzytelności | Intrum

Jak to działa?

Koszt dochodzenia zapłaty od niepłacącego klienta jest często większy niż sama wartość należności. Intrum może kupić wierzytelność od Twojej firmy za procent wartości nominalnej. Cena jest obliczana na podstawie ogólnej jakości portfela, gdzie patrzymy na liczbę rachunków, wiek rachunków i sald oraz odzyskane już środki.

Płacimy Ci natychmiast, a następnie staramy się uzyskać zapłatę od poszczególnych klientów końcowych, wykorzystując nasze doświadczenie i korzyści skali.

Kiedy mogę sprzedać wierzytelności?

W każdej chwili. Dostosowujemy się do Twojej strategii. Intrum kupuje długi na wszystkich etapach cyklu życia wierzytelności, począwszy od zaległości doskonale rokujących na spłatę, poprzez zaległości na wczesnym etapie i wierzytelności zagrożone. Możesz zdecydować, co ma największe znaczenie dla Twojego biznesu.

Jaki jest wpływ na klientów?

Sprzedaż zazwyczaj przynosi korzyści Twoim klientom, ponieważ Intrum może zaoferować indywidualne plany płatności, które są dostosowane do możliwości finansowych danej osoby. To daje im możliwość uwolnienia się od długów w łatwiejszy sposób.

Życzliwe i sprawiedliwe traktowanie konsumentów oraz etyczna windykacja to integralna część naszej działalności, co skutkuje niskimi przerwami w płatnościach i wysokimi ocenami satysfakcji klientów końcowych.

Jakie rodzaje wierzytelności kupuje Intrum?

Chętnie przyjrzymy się wszystkim klasom aktywów. Intrum ma duże doświadczenie w bankowości i usługach finansowych, a także w działaniach na niezabezpieczonych wierzytelnościach z tytułu dostaw mediów, usług telekomunikacyjnych, sprzedaży wysyłkowej i e-commerce, itp. Ponadto kupujemy wierzytelności zabezpieczone na nieruchomościach i inne aktywa zabezpieczone w całej Europie.

Jednorazowa sprzedaż czy forward flow?

Oprócz sprzedaży portfeli tzw. nieściągalnych należności, wielu naszych klientów chętnie decyduje się na umowy typu "forward flow", w których zgadzamy się na zakup rachunków na bieżąco, gdy osiągną one określony etap w cyklu życia wierzytelności. Daje to pewność dochodów, jak również uwalnia czas i wewnętrzne zasoby w Twojej firmie.

Ogólnoeuropejski zasięg Intrum i możliwość zakupu wierzytelności we wszystkich klasach aktywów oznacza, że możemy skonstruować umowę, która będzie dla Ciebie korzystna.

Sprzedaż wierzytelności – uwolnienie kapitału i poprawa obsługi klienta

Przeczytaj więcej tutaj.

“Sprzedaż kredytów zagrożonych uwalnia płynność, zmniejsza straty i oszczędza czas. Możemy również pomóc Twoim klientom, oferując im indywidualne plany płatności, które pozwalają na uwolnienie się od długów.”

Agnieszka Kunkel, Dyrektor Kupna Wierzytelności, Intrum TFI

Rozpocznij procedurę zostania naszym klientem

Wytyczamy drogę do dobrze prosperującego biznesu