Sprzedaż wierzytelności – uwolnienie kapitału i poprawa obsługi klienta

Portfele kredytów zagrożonych wiążą kapitał i mogą utrudniać inwestowanie w podstawową działalność. Sprzedaż portfeli wierzytelności pozwala skupić się na rozwoju, a klientom daje szansę na finansową rehabilitację.

Odzyskiwanie należności wymaga czasu i wysiłku, które Twoja firma mogłaby zainwestować gdzie indziej. Niepewność związana z ryzykiem straty środków utrudnia również budżetowanie i przewidywanie zysków.

Intrum ma ponad stuletnie doświadczenie w usługach windykacyjnych i specjalizuje się w życzliwym i sprawiedliwym traktowaniu klientów końcowych. Inwestujemy we wszystkie klasy aktywów, a nasz ogólnoeuropejski zasięg daje nam skalę i międzynarodowe doświadczenie niezbędne do strukturyzacji transakcji, której potrzebujesz, aby rozwiązać problem kredytów zagrożonych i obsługi istniejących klientów.

Wspólnie tworzymy strategię windykacji, która zapewnia dobre monitorowanie zachowań klienta, szybką spłatę i pozytywne doświadczenie klienta. Może to być wykonane w połączeniu z umowami serwisowymi, windykacją międzynarodową i innymi usługami zarządzania wierzytelnościami.

Uczestniczymy w zakupie:

  1. portfeli wierzytelności (prywatne, spółki jawne, spółki cywilne, działalności gospodarcze),
  2. wierzytelności wymagalnych i bezspornych,
  3. wierzytelności bez względu na etap procesu windykacji,
  4. portfeli wierzytelności z tytułu:
    • kredytów bankowych (kredyty konsumenckie, zadłużenia w ROR, karty kredytowe, kredyty samochodowe, itp.); usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne, Internet); ubezpieczeń (składki, zwroty prowizji agentów, itp); usług komunalnych (wywóz śmieci, energia elektryczna, itp.); usług abonamentowych (TV kablowa, cyfrowa); mandaty (komunikacji miejskiej, komunalne, itp.).

Umowa sprzedaży wierzytelności, o ustalonym wcześniej przez strony kształcie, jest zawierana dla każdego sprzedawanego portfela indywidualnie.

 

“Dotychczasowe osiągnięcia Intrum i inwestycje w dane, technologię i szkolenia, aby pomagać zadłużonym jednostkom oznaczają, że jesteśmy idealnie przygotowani do opieki nad klientami”

Krzysztof Krauze

Jak przebiega proces zakupu?

Pierwszym krokiem jest wycena i scoring portfela, następnie uzgadniamy cenę oraz strategię komunikacji z Twoimi klientami i przebieg działań windykacyjnych.

Intrum kupuje portfele wierzytelności od 1992 roku i może nabyć wierzytelności zarówno przed, jak i po dacie zapadalności. Większość naszych klientów decyduje się na sprzedaż wierzytelności po okresie ich wymagalności lub czeka aż zostaną one sklasyfikowane jako straty kredytowe.

Nasz wskaźnik dokładności w przewidywaniu spłat należności jest niezwykle wysoki, ponieważ mamy rozwinięte działania analityczne. Nasza dynamiczna strategia w zakresie obsługi rachunków wykorzystująca inteligentną priorytetyzację rachunków, pokazuje wyraźny związek między podejmowaną aktywnością a wysoką ściągalnością należności.

Kolejnym krokiem jest uzgodnienie strategii kontaktu i pracy z klientami końcowymi. Ważna jest przemyślana strategia, a Intrum ma w tym przypadku do dyspozycji najlepsze praktyki.

Sprzedaż wierzytelności może być realizowana jako część szerszego porozumienia dotyczącego windykacji lub jako samodzielna transakcja. Wiemy, jak pracować z osobami i zadłużonymi firmami i możemy łatwo wyeliminować z tego procesu element niepewności, który często się pojawia
Krzysztof Krauze

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak możemy pomóc w sprzedaży długów i innych potrzebach Twojej firmy związanych z windykacją skontaktuj się z nami za pomocą formularza.