European Payment Report 2023

European Payment Report 2023

Raport EPR opisuje wpływ opóźnień w płatnościach na rozwój i wzrost europejskich przedsiębiorstw. Dzięki spostrzeżeniom ponad 10 000 ankietowanych – przedstawicieli kadry kierowniczej, menedżerów wyższego szczebla, zbadaliśmy, w jaki sposób firmy radzą sobie z rosnącym problemem opóźnionych płatności i kryzysem dotyczącym płynności finansowej. Intrum publikuje European Payment Report co roku od 1998 r.

European Payment Report 2023

Raport główny - w języku angielskim

European Payment Report 2023 - Polska

Raport dot. Polski - w języku polskim

Country snapshots - White Paper

Dodatkowe opracowanie do raportu EPR

Specjalny Newsletter Intrum

Maj 2023 - premiera EPR