Odzyskiwanie należności od firm z sektora MŚP – najlepsze podejście

W ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost kredytów udzielonych małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), a rządy i banki oferowały dodatkowe kredyty w czasie pandemii. Banki stoją teraz przed wyzwaniem odzyskania tych pieniędzy.

Podejście, jakie przyjmą banki, by odzyskiwać środki, różni się w zależności od okoliczności i profilu kredytobiorców. Można zastosować szeroki zakres opcji, od zatrudnienia dodatkowych specjalistów ds. windykacji we własnym zakresie, po outsourcing tych działań, sprzedaż wierzytelności i wydzielenie portfela lub części przedsiębiorstwa.

Podejście “in-house”

Zwiększanie skali istniejących operacji jest problematyczne, ponieważ powoduje przekierowanie czasu, inwestycji i innych zasobów z głównego obszaru działalności. Zespołom wewnętrznym korzystającym ze starszych systemów trudno jest osiągnąć efektywność wymaganą przy dużych ilościach transakcji.

Outsourcing

Większość z nich będzie wymagała dodatkowego wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych. Zaletą takiego rozwiązania jest natychmiastowe dodanie do działań związanych z odzyskiwaniem należności wykwalifikowanych specjalistów z dostępem do wiodącej technologii, co poprawia rentowność i zapewnia doskonałą obsługę klienta końcowego.

Sprzedaż wierzytelności

Ponadto, niektóre banki mogą zdecydować się na połączenie wsparcia strony trzeciej ze sprzedażą istniejących wierzytelności, usuwając niespłacone kredyty ze swojego bilansu.

Podejście “carve out”

Kolejnym krokiem jest wyodrębnienie z banku jednostki zajmującej się obsługą MŚP. Pozwala to bankowi na przekazanie obsługi skomplikowanych spraw windykacyjnych wyspecjalizowanemu dostawcy, przy jednoczesnym zachowaniu części korzyści wynikających z lepszych wyników i partnera do obsługi przyszłych kredytów.

W ostatecznym rozrachunku banki potrzebują partnerów z doświadczeniem, którzy są gotowi przyjąć podejście „na miarę". Może to być po prostu zapewnienie dodatkowych par rąk do pracy przez pewien czas lub połączenie zakupu wierzytelności, możliwości wyodrębnienia ich i dalszej obsługi.

Jako wiodąca firma w Europie zarządzająca wierzytelnościami, Intrum jest głównym serwisantem kredytów dla MŚP. Jesteśmy przygotowani do wspierania banków w poszukiwaniu rozwiązań dla kredytów zagrożonych – od obsługi po sprzedaż portfela i wdrożenia podejścia "carve out".

Aby porozmawiać z nami o Twoich potrzebach, skontaktuj się z nami poprzez  formularz.