Annual and Sustainability Report 2023

Rok 2023 przyniósł wiele wyzwań i możliwości dla Intrum oraz branży zarządzania wierzytelnościami. Nasza rola w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju ekosystemu finansowego pozostaje kluczowa, a innowacyjne podejścia do zarządzania kredytami wciąż znajdują uznanie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem za rok 2023.

Strategiczne horyzonty 2026: zrównoważony rozwój i stabilność finansowa

Zaktualizowana średnioterminowa strategia Intrum, cele finansowe oraz zrównoważony rozwój opierają się na obecnych wyzwaniach i przyszłych możliwościach. Cele finansowe oraz obniżenie wskaźnika dźwigni finansowej do 3,5x lub poniżej mają zostać osiągnięte do końca 2026 roku.

Odpowiedź na kryzys

Rosnąca inflacja i wyższe koszty pożyczek odbiły się na finansach gospodarstw domowych w 2023 r. Wiele firm oszczędzało gotówkę, opóźniając płatności, co spowodowało poważne problemy z płynnością w całej Europie. Intrum w 2023 r. pomogło ponad 5 mln osób uwolnić się od długów. W świetle szybko zmieniającego się i wymagającego środowiska gospodarczego rola Intrum w ekosystemie finansowym jest tak samo ważna jak zawsze.

Dynamika wzrostu: Intrum partnerem biznesowym

Rynek usług zarządzania kredytami i popyt na usługi Intrum rośnie ze względu na rosnące potrzeby klientów. Zwiększone regulacje wpływają na banki, które w większym stopniu muszą sprzedawać portfele wierzytelności, aby zmniejszyć ryzyko finansowe w swoich bilansach. Presja finansowa na europejskie gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa przyczyni się do wzrostu wolumenu portfeli kredytów zagrożonych. Oczekuje się wzrostu podaży portfeli wierzytelności. Klienci poszukują profesjonalnych i długoterminowych partnerów, którzy traktują konsumentów z troską i szacunkiem, dbając o relacje.

Innowacyjne kierunki w handlu i redukcji kosztów

W styczniu 2023 r. Andrés Rubio został mianowany stałym prezesem i CEO Intrum z zadaniem wzmocnienia i przyspieszenia programu handlowego Intrum. Uruchomiony został program redukcji kosztów o 0,8 mld SEK. Zrealizowano go w drugiej połowie roku, w ramach nowego kierunku strategicznego, którego celem jest zrównoważenie globalnego i lokalnego modelu biznesowego, osiągnięcie korzyści z centralizacji przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji zespołów na rynkach lokalnych.

“Kiedy w styczniu objąłem stanowisko stałego prezesa i CEO, stwierdziłem, że rok 2023 będzie rokiem przejściowym. Dla Intrum był to czas zarówno zewnętrznych wyzwań, jak i wewnętrznej transformacji. Wprowadzono wiele znaczących zmian, w których opracowaliśmy nowy model strategiczny, aby uprościć i skoncentrować naszą działalność oraz Wzrost i Transformację, aby w pełni wykorzystać nasz potencjał. Zainicjowaliśmy liczne działania i podjęliśmy znaczące kroki w kierunku realizacji naszych celów: doskonałości operacyjnej, koncentracji na kliencie i oszczędności kapitału z kulturą doskonalenia, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie operacje”

Andrés Rubio, Prezes CEO Grupy Intrum.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz nasz najnowszy raport