European Consumer Payment Report 2023

European Consumer Payment Report 2023

Raport European Consumer Payment Report 2023 pozwala uzyskać wgląd w codzienne życie europejskich konsumentów: zachowania płatnicze i umiejętność zarządzania finansami domowymi każdego miesiąca. Raport opiera się na badaniu przeprowadzanym jednocześnie w 20 krajach w Europie. W badaniu udział wzięło 20 000 europejskich konsumentów.

European Consumer Payment Report 2023

Raport główny - w języku angielskim

European Consumer Payment Report 2023 - Polska

Raport dot. Polski - w języku polskim