Naruszenie ochrony danych

Intrum ma obowiązek stosować środki zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, a także zgłaszać organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych, które skutkują ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Ponadto, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Intrum jest zobowiązane, bez zbędnej zwłoki, zawiadomić o naruszeniu osobę, której dane dotyczą. Mając na uwadze istotne znaczenie tych obowiązków umożliwiamy informowanie nas o naruszeniach ochrony danych osobowych, za pośrednictwem poniższego formularza.

Zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych

Pełny adres
- Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje podane w formularzu są prawdziwe.