Czym jest Dobra Praktyka Windykacyjna?

Dobra praktyka windykacyjna wymaga od dostawców przestrzegania standardów prawnych wyznaczonych przez rynki, na których działają. W Intrum wierzymy, że etyczne podejście jest jedynym słusznym sposobem działania.

W Intrum zawsze dbamy o to, aby przestrzegać dobrych praktyk windykacyjnych. Nasi klienci i ich klienci są traktowani etycznie i sprawiedliwie. Oprócz przestrzegania przepisów prawa i wymogów rynkowych, w Intrum kierujemy się naszymi podstawowymi wartościami: Empathy, Ethics, Dedication i Solutions. Są one kluczowe dla naszej tożsamości i kierują wszystkim, co robimy.

Dlaczego dobra praktyka windykacyjna jest ważna?

Dobra praktyka windykacyjna pomaga zapewnić odpowiednie traktowanie zarówno naszych klientów, jak i ich klientów w trakcie trwania sprawy windykacyjnej. Przykładowo, osoba zadłużona nie może być poddawana nieuzasadnionym naciskom.

W Intrum jesteśmy bardzo świadomi dobrych praktyk windykacyjnych, zapewniając, że nasi klienci i ich klienci są traktowani w sposób etyczny i z szacunkiem. Będziemy odzyskiwać należności tylko w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. Nigdy nie wprowadzamy w błąd, nie nękamy ani nie grozimy konsumentom. Nie udostępnimy informacji o długu ich pracodawcom lub znajomym.

Ochrona Twojej firmy i Twoich klientów

Dobre praktyki windykacyjne nie tylko chronią Twoich klientów, ale także Twój biznes. W Intrum zajmujemy się Twoimi rachunkami w sposób, który preferujesz – nie proponujemy ugody ani umorzenia długów bez Twojej zgody. Uważamy za swój obowiązek wspierać i doradzać Twojej firmie w zakresie prawdopodobieństwa odzyskania długu i kosztów, jakie się z tym wiążą. Jeśli klient nie ma środków na spłatę, upewnimy się, że masz informacje na ten temat i że Twoja firma nie traci czasu i pieniędzy na poszukiwanie nieściągalnych należności.

Chcemy coś zmienić

Windykacja jest ważnym elementem zapewnienia zdrowej i zrównoważonej gospodarki. W Intrum chcemy dokonywać zmian na lepsze dla firm, ludzi i społeczeństwa, pomagając zminimalizować liczbę bankructw, zabezpieczyć miejsca pracy i zapobiec dalszemu zadłużaniu się konsumentów.

Nasza wiodąca na rynku pozycja daje nam unikalną możliwość kierowania rozwojem całej branży w etycznym kierunku.

Etyczna windykacja to podstawa, Zawsze staramy się być zaufanym partnerem w interesach. Wiemy, że relacje z klientami są ważne. Zapewniamy Twoim sprawiedliwe traktowanie i pozytywne doświadczenia poprzez empatyczny i pełen szacunku dialog, tak aby proces odzyskiwania należności był nie tylko skuteczny, ale również korzystny dla Waszych przyszłych relacji.