Intrum publikuje ”White Paper 2023: Bankowość  i Finanse"

Intrum publikuje ”White Paper 2023: Bankowość i Finanse"

Nowa seria materiałów specjalnych Intrum – White Papers – dedykowanych różnym branżom zawiera dogłębne analizy oraz komentarz Intrum na temat wyzwań stojących przed współczesnymi firmami i ich klientami w dzisiejszym środowisku gospodarczym. Uzyskaj wgląd w trzy kluczowe branże, które przeanalizowaliśmy, dzięki przeprowadzeniu autorskich badań wspartych rozważaniom dokonanym przez naszych ekspertów.

W 2023 roku banki i firmy z sektora finansowego nie są w łatwej sytuacji: muszą wspierać swoich klientów w trudnych czasach i jednocześnie zarządzać własną ekspozycją na ryzyko finansowe oraz poszukiwać nowych możliwości rozwoju. Opracowanie, które premierę miało 17 marca 2023 r., jest pierwszym z trzech branżowych White Papers od Intrum.

W pierwszym White Paper podkreślamy kluczowe tematy, które zdominują sektor finansowy w Europie w tym roku i przedstawiamy pomysły na to, jak może on sprostać tym wyzwaniom:

  • Klienci mają trudności ze zrozumieniem zjawiska i poradzeniem sobie z wysoką inflacją.

  • Słaba wiedza na temat finansów wpływa negatywnie na zarządzanie zaciągniętymi zobowiązaniami.

  • Utrzymuje nierówność płci w zakresie finansów.

Przy wysokiej inflacji i trudnościach konsumentów w „związaniu końca z końcem”, 2 na 3 banki i przedsiębiorstwa z sektora finansowego w Europie obawiają się wzrostu zaległości w spłacie zobowiązań w tym roku, a podobna liczba podmiotów spodziewa się, że ich klienci będą mieli trudności z dokonywaniem płatności w terminie i w pełnej wysokości.

Rok 2022 był stabilny dla sektora bankowo-finansowego, głównie dzięki gwałtownemu wzrostowi zysku z odsetek, napędzanemu zacieśnianiem polityki monetarnej, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości aktywów banków.
Anna Zabrodzka-Averianov, Senior Economist, Intrum

Firmy jednak mogą zrobić wiele, by pomóc – od zapewnienia lepszej komunikacji z klientami, po zwiększenie ich wiedzy na temat finansów i udoskonalenie rozwiązań cyfrowych.


White Paper 2023: Bankowość i Finanse