Spojrzenie na sytuację konsumentów w obliczu inflacji i wysokich stóp procentowych – Prezes Intrum w Polsce. European Consumer Payment Report 2023.

Spojrzenie na sytuację konsumentów w obliczu inflacji i wysokich stóp procentowych – Prezes Intrum w Polsce. European Consumer Payment Report 2023.

Najnowsze badanie Intrum przeprowadzone wśród 20 000 osób w całej Europie pokazuje, że terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w obliczu wysokiej inflacji i stóp procentowych staje się coraz większym wyzwaniem. Wnioski z badania komentuje Krzysztof Krauze, Prezes Intrum w Polsce.

Rosnąca inflacja i wyższe koszty spłaty zaciągniętych zobowiązań nadal stanowią problem dla finansów europejskich gospodarstw domowych. Dane zebrane przez Intrum pokazuję, że:

  • 24% konsumentów w Europie przekracza swój budżet każdego miesiąca, średnio o 232 euro. Jeżeli chodzi o Polskę, jest to 20% i wydajemy 90 euro za dużo.
  • 1 na 5 ankietowanych przez Intrum nie posiada środków na czarną godzinę (średnia europejska).
Problem niepłacących klientów, z którymi mierzą się polskie firmy, nie polega na tym, że konsumenci nie chcą płacić na czas, ale po prostu nie mogą sobie na to pozwolić. Przedsiębiorstwa, które przyjmują niepotrzebnie agresywną postawę w stosunku do nierzetelnych klientów-płatników, nie zauważą znaczącej poprawy w zmniejszeniu poziomu zaległych płatności. Odpowiednie podejście, dopasowane do wyzwań, przed którymi stoją teraz konsumenci, może się bardziej opłacać
Krzysztof Krauze, Prezes Intrum w Polsce.

Pobierz raport z analizą Prezesa Intrum w Polsce